RSS

Välfärd för alla är vad frågan handlar om – Jenny Svensson

Överum har blivit utsedd till ”utvecklingsort” av Regionförbundet och ett välbehövligt arbete har påbörjats där behoven för orten skall identifieras. Först tar man beslut om nedläggning av högstadiet, sedan tvingar man bort en kompetent läkare och lämnar en blödande och ej fungerande vårdcentral, BVC läggs ner, MVC läggs ner och efter detta skall behoven identifieras. Behovsidentifikationen är mycket enkel: vård, skola och omsorg.

Foto: nyttarbetarparti.se

Vi Överumsbor vill ha och vi kräver vård, skola och omsorg för alla kommuninvånare i Västervik. I början av september i år stängdes BVC även i Ankarsrum och familjer som bor i Ankarsrum med omnejd hänvisas nu till familjecentralen i Västervik, en enkel resa på 2,5 mil. För många av familjerna blir resan ännu längre, då upptagningsområdet är stort.

Västerviks kommun är enligt uppgift den till ytan största kommunen söder om Dalälven. Områdena utanför tätorterna är bitvis glest befolkade. Landstingsrådet Lena Segerberg (S) försvarar stängningen av BVC i Ankarsrum med att familjerna får utökad service på familjecentralen i Västervik och att de allra flesta säkert ändå har ärenden in till Västervik. Ja, nu lär dom ju tvingas dit om inte annat när det varken kommer att finnas skolor, affärer, läkarvård eller barnomsorg utanför Västerviks centralort.

Lena Segerberg går i bräschen för hur man snabbast och effektivast avfolkar ett litet samhälle. Lena Segerberg måste dessutom leva i en egen fantasivärd där nyblivna föräldrar glatt åker 5 mil för ”utökad service” med ett nyfött barn. I realiteten kommer dessa beslut om inskränkningar på välfärden leda till att ännu fler hus står tomma och ännu fler tvingas att flytta närmare den enda service Västerviks kommun har kvar att erbjuda, i centralorten Västervik. En tvingad urbanisering.

Men nu får det vara nog. Gemensamt finansierad välfärd måste inkludera alla kommuninvånarna. För en levande landsbygd måste människor ha tillgång till vård, skolor och omsorg. Det måste finnas förutsättningar att bo kvar. jag skulle vilja citera en fantastisk kvinna, Inger Wiman som sammanfattar läget i Västerviks kommun som ingen annan kan. ”Under den här tiden har man kommit underfund med att landstinget, både på tjänstemanna- och den politiska sidan med sin hierarki, är en koloss på lerfötter. Det spelar ingen roll vilken majoritet som sitter – röd eller blå. Alla sitter bara där för sin egen skull och värnar om sig själv och sina arvoden! Att hota med nästa val är ingen idé. Alla sitter ändå kvar, antingen som majoritet eller opposition, det är ingen skillnad.”

Välfärd för alla är vad frågan handlar om, vi i Överum ser det som vår rätt och vi kräver den!

Jenny Svensson,
Socialisterna – Välfärdspartiet,
Överum,
oktober 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER