RSS

Välfärdsmanifestationer på fler håll i landet

Den 21 september höll Folkkampanjen för gemensam välfärd manifestationer runt om i landet. På orterna Sundsvall, Linköping, Malmö och Stockholm deltog Socialisterna. Här följer rapport från några av mötena.

Foto: nyttarbetarparti.se

Sundsvall
Efter regn kommer solsken, och i Sundsvall hade det varit en vecka av regn, men lördagen den 21 september klarnade vädret upp. Det var nog till eldsjälarna bakom ”Folkkampanjen för gemensam välfärds” glädje.

En samling av unga och gamla hade ställt upp sig vid Vängåvan med en banderoll med klart budskap, ”Sundsvall är inte till salu!”. Även en fana från Service- och kommunikationsfacket, SEKO markerade deras ställningstagande i välfärdsfrågan.

Så snart ljudet var på plats tog Robin Andersen, aktiv i Socialisterna ordet. Han öppnade med att kort påminna publiken om kampanjens syn på välfärd för att sedan presentera sig som barnskötare och den som skulle presentera dagens talare. Innan han lämnade över ordet tackade han ännu en gång publiken och erbjöd intresserade att säga till honom om man ville hålla ett anförande i välfärdsfrågan.

Rikard Altin håller låda.
Foto: nyttarbetarparti.se

Bland talarna fanns Rikard Altin också han aktiv i Socialisterna och arbetandes som undersköterska i äldreomsorgen. Altin höll en känslostarkt tal som avslutades med följande ord.

Detta är ingen nedmontering som har skett utan detta är en skövling som saknar motstycke. Allt för länge har vi reagerat utan att agera! Vi kräver nej till vinster i välfärden! Ett omedelbart stopp på alla nedskärningarna! Men framförallt kräver vi en solidarisk och jämlik välfärd för alla medborgare!

Andra talare var Per Johansson, Eva Rudström, Elisabeth Finné, Annika Burman och Stefan Lundkvist, alla arbetandes inom välfärden. Mikael Lidholm talade för SEKO Mellannorrland.

Deltagarna var runt 70 personer denna soliga septemberförmiddag. Likväl kom människor efter och mellan talen för att berätta för arrangörerna om sina egna erfarenheter och skriva upp sig för mer information.
När flygbladen var delade, talen hållna och förmiddagen förbi, avslutades manifestationen som blev startskottet på ”Folkkampanjen för gemensam välfärd” i Sundsvall.

Linköping
Under hösten har Linköpings Socialistförening varit aktiva i arbetet med Folkkampanjen För gemensam Välfärd. Den 21 September arrangerade det nyformerade nätverket ett torgmöte på orten. Konferencier för dagen var Axel Gruvaeus för Linköpings Socialistförening. I presentationen av mötet belystes förändringen av välfärdspolitiken innan plats lämnades för talare och underhållare.

Johannes Regell håller tal. Foto: nyttarbetarparti.se

På Trädgårdstorget ställdes kaffebordet och högtalarna fram, och i dryga timmen hölls det möte. Talarlistan innehöll både lokala och inbjudna namn Socialisterna representerades bland talarna av Johannes Regell, ledamot i Västerviks Kommunfullmäktige. Regell talade om vikten av att alla medborgare, som vill fortsätta leva i ett välfärdsamhälle gör upp med sina illusioner. Nedskärningspolitkerna skall inte övertygas, enligt Regell, de måste konsekvent bekämpas tillsammans med den nedskärningspolitik de för.
Dessutom talade representanter för Vänsterpartiet, Solrosuppropet och fackligt aktiva inom Livsmedelsarbetarna. Talen varvades med uppskattad underhållning av trubaduren Pentti.

Trubaduren Pentti. Foto: nyttarabetarparti.se

Avslutningsvis bjöds det in till ett uppföljande möte, vilket hölls tisdagen den 24 september. Så här i efterhand kan det sägas att det var något som väckte intresse då mötet blev välbesökt och fortsättningen för samarbetet inom kampanjen ser lovande ut.

Stockholm
Slagorden ekade mellan fasaderna på Södermalm när Folkkampanjens tusen man starka demonstrationståg dundrade fram till Mynttorget i Gamla Stan. Väl på plats presenterades den första talaren som var Linda Westerlund, lärarstudent. Hon talade om sina erfarenheter som lärare och den enormt ökade graden av marknadifierieng av skolapparaten. Eleven blir allt mer en kund och en fråga om profit, skolan ett vinstdrivande företag som utan skam skär ner i allt det som anses som ”onödigt” (läromedel, resurslärare, bibliotek, kuratorer osv).

Näst upp i talarstolen och i septembersolen var Daniel Suhonen, chef på den fackliga tankesmedjan Katalys och tillika Socialdemokrat, han talade om hur vårt gemensamma styckats upp till individuella vinstintressen. Om det så nu handlar om åderlåtandet av vårt gemensamma hyresrättsbestånd till privata vinstaffärer eller hur riskkapitalisten gnuggar händerna för snabba pengar i offentlig sektor. Han avslutade kraftigt med slagorden ”Störta borgarna och ersätt dem med socialister!”.

Därefter mjukades stämningen upp med lite musik och poesi. Sist ut bland talarna var Johan Ehrenberg, chefredaktör för den vänstertidningen ETC. Ehrenberg talade om den förljugna högerregeringens myter och lögner om att ”stå upp för välfärden” samtidigt som de med skattesänkningar och nedskärningar minskar det ekonomiska utrymmet att faktiskt kunna bedriva en god vård, skola och omsorg. Dessa lögner förstärks av en medievärld som är borgerlig och blå. Något som chefredaktören framhäver till viss del ska ändras då ETC kommer ut som dagstidning nästa år. Med lite mer hopp i magarna och kampvilja gick sedan folk rakryggat åt sina varsina håll. Det här är startskottet för en folkoffensiv med bred uppslutning för vår gemensamma välfärd!

Tal
Rikard Altins tal i Sundsvall

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER