RSS

Stadshuset ockuperat i Linköping

ons, okt 23, 2013

Aktiviteter, Östergötland

Fredagen den 18:e oktober tågade ett större antal ungdomar in i Linköpings Stadshus. I receptionen slog man sig ner och började göra sig hemma. Fanor och plakat blandades med fikabröd samtidigt som tal framfördes.

Foto: nyttarbetarparti.se

Bakgrunden till aktionen är bostadspolitiken, eller bristen på sådan, för unga. I Linköping råder det stor brist på mindre hyreslägenheter, särskilt med överkomlig hyra. I det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden är kötiden som krävs för en enrumslägenhet ofta flera år. Nybyggnationen av mindre hyreslägenheter är också näst intill obefintlig. Detta har skapat en stor andrahandsmarknad med otrygga bostadsförhållanden för många unga vuxna, om man inte tvingas bo kvar i föräldrahemmet.

Väl inne i stadshuset frågade ungdomarna också efter att få prata med de politiker som ansvarar för bostadsfrågan. Ingen ville dock komma ner i receptionen för att prata med manifestationens deltagare. Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m) tillika moderat gruppledare kunde till sist kontaktas via telefon av aktionens presstalesperson Axel Morell. Här intervjuas han om samtalet med Paul:

“Det var ju bara Paul Lindvall som vi talade med under själva aktionen, där jag inte fick en syl i vädret utan var tvungen att lyssna på hans hot om polisanmälan. Och att döma från hans uttalande i efterhand verkar han inte bry sig särskilt mycket om bostadsproblematiken, han var mest kränkt. Det är inte alltid lätt att föra en dialog med de styrande om viktiga frågor, den accepterade vägen är ofta meningslös och långsam, där människor i slutändan ignoreras. Jag tror det är viktigt att se att politiken utgår från vissa gruppers intressen i samhället, i det här fallet gynnas byggföretagen och de rika som har råd med bostadsrätter och dyra hyresrätter av den politik som förs. Att det här problemet länge varit en viktig fråga för vänstern är en naturlig följd av att det nyliberala projektet tagit sig in på många sektorer i samhället, där bostadsfrågan inte är något undantag.”

I efterhand uttalade sig Paul Lindvall om att han avser att polisanmäla aktionen i Statshuset. Detta trots att en förbipasserande polis besökte manifestationen och inte ansåg den bryta mot några bestämmelser. Till Östgöta Correspondenten efterlyser Lindvall hårdare tag mot opinionsyttringar av det här slaget.

Foto: nyttarbetarparti.se

Vidare på frågan om vad han tycker man borde göra åt bostadssituationen i Linköping svarar Morell:

“Rent konkret måste resurser riktas till billiga hyresrätter, sen måste alla få stå i bostadskö oavsett inkomst, jobb och utbildning, vilket inte är fallet idag, åtminstone inte i Linköping. Detta i sig innebär ju att de med låga resurser drabbas hårdast. Sen ligger fokus på andrahandskontrakt, vilket innebär en osäkerhet, där man inte vet när man kan bli av med sin lägenhet. I slutändan måste man ändra hela konceptet, där människors behov sätts i fokus, och där marknadsanpassning på byggföretagens villkor inte är regel. Man måste alltså ta bort detta fokus som finns på andrahandskontrakt, och garantera förstahandskontrakt till alla.”

Flera medier följde aktionen och ett nyhetsinslag sändes på lokalnyheterna under kvällen.

En handfull medlemmar ur Linköpings Socialistförening deltog vid aktionen, och föreningen stödjer helhjärtat de framförda kraven på en aktivare bostadspolitik. Vi hoppas att aktionen inte var den sista utan att det istället kan bli början för en rörelse bland stadens ungdomar.

Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER