RSS

Skärpt läge mellan Gotlandshems fastighetsskötare och bolaget

Nyttarbetarparti.se har tidigare publicerat protestuttalanden från Gotlandshems fastighetsskötare. Konflikten har rört löneutvecklingen inom bolaget. Fastighetsskötarna har uttalat missnöje med ett ökat lönegap mellan dem och bolagets snickare. Bolaget har låtit detta ske trots uttalad avsikt att minska löneskillnader mellan egen personal. Här följer ett tredje uttalande från Fastighetsskötarna, antaget vid ett möte den 30 september.

Vårt förra krav på kompensation för en rad nya arbetsuppgifter, dataregistrering av arbetsorder, digitalboxar/bredbandsskåp, posthantering, beställning och hämtning varor och nu senast nyckelutlämning, besiktning och fakturering av tvättcylindrar, helt utan kompensation. Vi kräver 1500 kr i månaden för detta.

Vårt krav är att detta ska utbetalas retroaktivt från augusti månad. Om detta krav ignoreras, kommer vi inte att utföra vissa arbeten vilket ett helt enigt möte står bakom.

Efter att lönegapet mellan reparatörer/snickare och kvartersvärdar genomfördes har den psykosociala arbetsmiljön försämrats avsevärt. Varenda kvartersvärd känner sig nedvärderade samt att en tidigare arbetsglädje nu är helt bortblåst.

En röst från mötet av en medarbetare som arbetat länge i företaget, en riktig trotjänare. ”Jag har aldrig någonsin kunnat föreställa mig att företaget skulle kunna göra något sådan mot oss”.

Självfallet kvarstår vårt andra krav på utjämning av lönegapet mellan grupperna på 2000 kronor. Vi kräver att lönerevisionen, som skulle utföras först i april månad 2014, tidigareläggs snarast, eftersom de pålagda arbetsuppgifterna inte finns med i beräkningsunderlaget.

Bogen, Stäven, Terra Nova, Taptot, Vitkålen, Roma, Slite, Hemse, Klinte-gruppen.
Kontakt: Dan Persson, Terra Nova.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER