RSS

Stöduttalande till arbetarna på Akzo Nobel – Västerviks Socialistförening

Torsdagen den 21 november 2013 fick arbetarna vid färgindustrin Akzo Nobel i Gamleby det tunga beskedet att produktionen i det lilla samhället, kommer att läggas ned. Detta berör inte bara de 160 anställda vid fabriken, utan även ett stort antal underleverantörer på orten kommer att drabbas hårt. Redan idag har Västerviks kommun en hög arbetslöshet och ungdomsarbetslösheten ligger upp mot 30 procent.

Akzo Nobel flaggar på halvstång. Foto: Martin Grönqvist

En del av produktionen skall flyttas till Malmö och Tyskland men den största delen kommer att flyttas till låglönelandet Ryssland. Under de senaste 10 åren har Akzo Nobel i Gamleby gjort en vinst på över 1 miljard kronor.

Följande tre faktum måste vi kollektivt förstå, för det första: Sedan 2008 befinner sig hela kapitalismen i kris. En kris som har skövlat jobb och som kommer att fortsätta att skövla jobb lång tid framöver om ingenting görs. Ett grundläggande problem är att kapitalisterna idag besitter den totala makten över produktionen och samhället och därmed kan fatta vilka beslut som de helst vill. Detta oavsett hur det drabbar färgarbetarna och deras familjer i Gamleby, Västerviks kommun eller samhället i stort.

För det andra; Ni arbetare vid Akzo Nobel har alltid troget ställt upp och uppvisat en obestridlig lojalitet och kreativitet mot företaget. Man har inom branschen varit ledande inom laboratorieforskning och skapandet av nya produkter. Tack vare arbetarnas insatser har koncernen gjort vinster på över 1 miljard under en 10-årsperiod.

Denna lojalitet är nu absolut ingenting värd längre i aktieägarnas ögon och trots den chock, förtvivlan och ilska som finns hos Er, gäller det nu att samla er och solidariskt kämpa för att nedläggningen av Akzo Nobel blir så kostsam för koncernen som möjligt!

För det tredje; En nedläggning är svår att stoppa och ni har absolut inget att förlora på att ta en ordentlig strid för drägligare villkor i samband med nedläggelsen! Att resa krav på minst tre årslöner, förtida pensionsavgångar, vidareutbildning och stöd till omskolning m.m är inte alls orimligt. Ni måste gemensamt och demokratiskt fastslå och kämpa för era krav! Genom att hålla ihop och solidariskt kämpa för Era krav, kan ni lämna arbetet med stolthet och självrespekt i behåll – när den dagen kommer. Alternativet är att låta flera år av gott fackligt arbete och engagemang gå till spillo och lämna fabriken med bruten ryggrad och vetskapen om att ni kunde ha kämpat hårdare!

Allt för många företag har kunnat lägga ned produktion i Sverige de senaste 20 åren, nästan helt utan några former av protester från arbetarna. Detta dödläge måste brytas! Blir det svårt och dyrt att lägga ned en fabrik, tänker man mer än en gång innan man lägger ned nästa.

Låt nedläggningen kosta Akzo Nobel!
Fullt stöd till arbetarna på färgfabriken Akzo Nobel I Gamleby!

Kamratligen,
Ledningen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Jacob Hoffsten, Alexandra Isaksson, Pontus Karlsson och Albin Jansson,
december 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER