RSS

Att acceptera eller inte acceptera nedskärningar – det är frågan – Johannes Regell

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25/11 behandlades frågan om tilläggsbudget för Västerviks kommun. Nedskärningspolitikerna Hjalmarsson och Kronståhl försökte då porträttera sig själva som storsatsare på välfärden genom att dela ut 18,6 miljoner kronor till bland annat föreningslivet, lärarlöner, nattdagis och nya datorer till skolan. Socialisterna – Välfärdspartiet är inte motståndare till någon av dessa ”satsningar” i sig, vi har krävt samma saker i flera år. Däremot anser vi att bilden av Hjalmarsson och Kronståhl som välfärdsbyggare vara lika grotesk som lögnaktig.

Sedan 2012 har över 80 miljoner kronor skurits bort från kommunens välfärdssektorer, över 200 helttidstjänster har ”försvunnit” sedan 2011. Alla välfärdssektorer, från barn- till äldreomsorg går nu på knäna. Denna brutala nedskärningspolitik har försämrat välfärdsarbetarnas arbetsmiljö i samma takt som den välfärdsservice de utför. Bara denna genomgång räcker för att beskriva den verkliga karaktären av Hjalmarssons och Kronståhls ”satsningar”. Mer än 60 miljoner saknas för att vi skall vara tillbaka där vi var innan de båda nedskärningspolitikerna slog sina påsar ihop.

Socialisterna – Välfärdspartiet valde att inte lämna in någon egen tilläggsbudget. Detta är inte särskilt konstigt, främst av två orsaker. För det första står Socialisterna fast vid vår egen Välfärdsbudget (presenterad vid fullmäktiges junimöte) med verkliga satsningar i välfärden. Med vår politik skulle arbetslösheten förintas i Västervik, medborgarna skulle få den välfärd de har rätt till och välfärdsarbetarna den arbetsmiljö deras så viktiga arbete är värd. För det andra skulle ett framtagande av en tilläggsbudget i praktiken innebär att vi accepterar nedskärningarna av de 60 miljoner kronor som fortfarande saknas, genom att göra tillägg till Hjalmarssons och Kronståhls nedskärningsbudget.

Vi påstår inte att allt skulle vara lätt bara om kommunfullmäktige skulle anta våra offensiva välfärdskrav. Tvärt om – vi skulle få andra problem att brottas med, främst hur vi skulle få Hjalmarssons regering att öka statsbidragen till Västervik. För oss socialister är det dock inte ett svårt val. Vi brottas gärna med regeringen istället för att genom nedskärningar tvinga invånarna i vår kommun att brottas med massarbetslöshet och allt sämre välfärdsservice. Kravet är faktiskt det enda realistiska – om någon välfärd alls skall finnas kvar.

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening
tillika ledamot av Västerviks kommunfullmäktige
för Socialisterna – Välfärdspartiet,
december 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER