RSS

Ta ansvar för varandra och håll ihop – Västerviks Socialistförening

Socialisterna – Välfärdspartiet har genom vår representant i Västerviks kommunfullmäktige mottagit ett anonymt brev. Detta skedde samtidigt som Lysingsbadets VD fick motta ett anonymt hot. I korthet lägger brevet skulden för de inbrott som plågat fler hushåll i Västervik på flyktingar, tillfälligt bosatta på Lysingsbadet. Brevet kräver vidare att Lysingsbadet skall byggas om till ett koncentrationsläger med högt taggtrådsstaket, låsta grindar och passerkontroll.
Socialisterna – Välfärdspartiet vill kort kommentera detta.

För det första är människors oro och rädsla för brott inte något vi viftar bort. Kriminalitet av olika slag är något vi tyvärr har att vänta oss mer av i takt med att samhället blir allt brutalare och faller samman genom massarbetslöshet och nedskärningar.

För det andra vill vi uppmana alla boende i de drabbade områdena att gå samman och hålla utkik åt varandra. Att grannar bryr sig om varandra och vad som händer i den gemensamma boendemiljön är alltid önskvärt och viktigt. I en tid som den vi nu lever i – där allt fler människor tar till desperata och förkastliga vägar att försörja sig – är det inte bara önskvärt utan också nödvändigt. Grannsamverkan är helt enkelt ingen dum ide!

För det tredje är brevets slutsats – att det är flyktingar som är ansvariga för inbrotten – lika mycket ett tecken i tiden som kriminaliteten själv. Det är inte bara kriminella gäng som växer när människors liv och trygghet slås sönder. Runt omkring i hela Europa ser vi samma sak. I takt med att klassamhället brutaliseras, fler blir arbetslösa och välfärdssystemen monteras ned (samtidigt som arbetarrörelsens partier antingen blundar eller aktivt deltar i förstörelsen) vänder sig människor som tidigare enats genom arbetarrörelsen i desperation åt andra håll.

Avsaknaden av arbetarrörelse gör att människor vänder sig till nationalismen eller religionen för att få svar på samhällsproblemens orsaker. Dessa ideologiers lösningar innebär splittring eller passivitet. De människor som totalt faller utanför allt vad samhälle och gemenskap heter hamnar i kriminella gäng och ligor. Både brevet vi mottog och inbrotten är uttryck för denna mörka tid av splittring och misär.

Slutligen, samtidigt som vi Socialister uppmanar er boende att hålla samman, ta hand om varandra och era bostadsområden, vill vi också rikta krav mot landets rättskedja. Det är den som är ytterst ansvarig för att gripa, åtala och lagföra de som terroriserar med inbrott. För så är det faktiskt, oavsett vilka de skyldiga än är eller vart ifrån de än kommer, så gäller lagen för alla!

Boende – håll ihop!
Polisen – gör ert jobb!

Ledningen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Albin Jansson, Pontus Karlsson, Alexandra Isaksson, Tobias Nilsson och Jacob Hoffsten

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER