RSS

Erik Åslund – Därför är vi antifascister (video)

ons, jan 1, 2014

Norrland, Tal

Tal hållet av Erik Åslund, ordförande Sundsvalls Socialistförening lördagen den 21e december 2013 på Stora Torget i Sundsvall. Talet hölls vid ett antirasistiskt möte inför 250-300 deltagare.


Hej alla frihetsälskande Sundsvallbor!
Mitt namn är Erik Åslund. Jag utbildar mig till plåtslagare och jag är ordförande i Sundsvalls Socialistförening.
Vi är en del av nätverket Sundsvall mot rasism som tog initiativet till denna manifestation och jag vill nu berätta för er varför. Jag vill berätta varför vi är antifascister.

Vi socialister är antifascister just därför att vi är socialister.
Som socialister vill vi att alla människor skall ha ett arbete att gå till – vi anser att alla har rätt till försörjning. Detta ställer oss i motsättning till detta samhälle där rätten till försörjning varje dag trampas i smutsen. Runt om i världen går miljoner människor arbetslösa och tvingas därigenom till fattigdom och förnedring.

Som socialister vill vi att alla människor ska ha tillgång till en god och trygg välfärd. Alla gamla har rätt till pension och värdig äldreomsorg, alla barn och unga har rätt till god barnomsorg och skola. Alla sjuka har rätt till trygg vård och alla arbetslösa har rätt till ersättning. Detta ställer oss också i motsättning till detta samhälle där också rätten till trygghet varje dag trampas i smutsen.

Som socialister utgår vi från principen om arbetets rätt. Vi menar att denna jords arbetande miljoner har rätt till ett värdigt liv i trygghet och frihet. Denna princip kallar vi arbetets frukter åt de som arbetar! Det nuvarande samhället uttrycker denna princips motsats – därför kallar vi det för tjuvsamhället där de som inte arbetar äger alla arbetets frukter och vi får dela på resterna.

Rasismen och nationalismen fungerar i tjuvsamhällets tjänst. Arbetande och arbetslösa människor vänds genom rasismen och nationalismen mot varandra. Detta ser vi idag då vi diskuterar politiska och sociala frågor som arbetslöshet och välfärd utifrån svenskar och invandrare och den eller den kulturen. Arbetare och arbetslösa står genom dessa söndringsideologier mot varandra och förväntas konkurrera, hata, vara rädda och förakta. Rasismen och nationalismen försvagar oss alltså som arbetare och arbetslösa. Därför är vi som socialister motståndare till dem.

Fascister och nazister är tjuvsamhällets mest perverterade försvarare. De har endast våldet som medel och vår tystnad och rädsla som enda mål. Gång på gång har vi under 1900-talet svart på vitt fått smaka på vad dessa rörelsers makt innebär för oss som socialister. Om fascisterna skulle komma till makten igen skulle alla vi som kämpar för människans frigörelse från arbetslöshet, fattigdom, meningslöshet, otrygghet och förnedring gå ett säkert öde till mötes.
Våra fackföreningar och partier skulle förbjudas och vår idag grundlagsskyddade rätt att organisera och yttra oss skulle tas ifrån oss.

Därför frihetsälskande Sundsvallsbor därför är vi antifascister och därför har vi samlat till detta möte!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER