RSS

Organisering bland taxichaufförer

mån, jan 27, 2014

Aktiviteter

Lördagen den 25/1 höll Västerviks Socialistförening medlemsmöte. Vid mötet berättade Magnus Johansson, tidigare aktiv inom Skogs- och träfacket om organisering bland taxichaufförer. Sedan 2009 har han arbetat i branschen där endast 5 % av arbetskraften är fackligt organiserad.

Magnus Johansson, arbetarorganisatör inom taxibranschen. Foto: nyttarbetarparti.se

Socialismen har alltid startat på arbetsplatser och kampen har alltid börjat runt arbetarnas villkor. Från arbetsvillkor på arbetsplatsen har kampen vidgats till samhället i stort – till välfärdsfrågor. Denna kamp kommer aldrig att sluta.

Magnus har tidigare arbetat som träindustriarbetare på Överums fönsterfabrik. Han arbetade efter det en kort tid som metallarbetare på Överums bruk. På grund av arbetsskada tvingades han byta bransch – till transportbranschen. Enligt honom är taxibranschen en av de sämsta branscherna på arbetsmarknaden.

Alla villkor är sämst. Det är Transportarbetareförbundets sorgebarn, vi har inte haft ett avtal sedan 2011. Förbundet säger att det gamla avtalet gäller. I avtalet finns ingen OB-ersättning, ingen övertidsersättning och de få firmor som rent formellt undertecknat avtalet följer det inte. Det sitter alltså folk och kör 200 timmar i månaden utan övertid, det är pinsamt!

Tillsammans med en avhoppad ombudsman från Transport har Magnus varit med och startat upp ett uppror bland taxichaufförer. Upproret går under namnet Sveriges förenade taxiförare. De har samlats runt följande krav; att kollektivavtalet skall gälla i branschen, att procentlönerna skall bort (de innebär att alla förare kör under extrem tidspress) och att kommuner och landsting endast skall anlita firmor som tecknat kollektivavtal.

Vi började på facebook med 48 medlemmar i gruppen, idag är vi över 400, vårt mål är minst 500. Vi skall genomföra en taxiresa från Kiruna till Ystad för att samla in namnunderskrifter, agitera och organisera bland förare.

Magnus menar att allt handlar om att mobilisera och inte backa från kraven. Han beskriver hur Arbetsförmedlingen har en stor skuld i hur villkoren kunnat försämras så drastiskt för arbetarna i branschen. Arbetsförmedlingen kastar in förare med lönebidrag och anställda under normala villkor åker ut. Kommunerna och landstingen vill såklart upphandla till lägsta pris, vilket skapar en enorm press.

Vi river och sliter för småsmulor. Allt sker mitt framför ögonen på så kallade ”folkvalda” politiker. Vi vill som sagt ha bort procentlönerna och vi vill se kollektivavtalet gälla istället. Vi kräver 135 kronor i timmen och övertids- och OBersättning utöver det. Idag är grundlönen 17 400 kronor i månaden och fackavgiften ligger på 450 kronor. Många har helt enkelt inte råd. Därför kräver vi också lägre fackavgift för oss som tjänar så dåligt.

Magnus Johansson fortsätter sitt anförande. Han är engagerad och trots att mötet varit långt och alla deltagarna nu är hungriga och tröttna avtar inte intresset för vad han berättar. Han avslutar med att konstatera att det i en bransch med så låg anslutningsgrad till facket är nödvändigt att också inkludera det oorganiserade i upproret. Efter sitt anförande önskas han lycka till och applåderas ned från scenen.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER