RSS

Nuvarande lagstiftning håller inte! – Sara Rais

År 2012 anmäldes 6203 fall av våldtäkt eller grov våldtäkt i Sverige. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) misstänker ett mörkertal på uppåt 80 procent. 2010 ledde 5 procent av alla polisanmälda våldtäkter till åtal.

Sara Rais. Foto: nytarbetarparti.se


Vi avslutade 2013 och började det nya året med flera av media väl granskade samt kritiserade friande domar. Det var bl.a. gruppvåldtäkten i Tensta, ”Lundstamålet” med kvinnan som skrek ”nej” tills hon tappade rösten och flickan som penetrerades med en glasflaska i underlivet av några jämnåriga tills hon började blöda. Det som är gemensamt för alla friande domar är att rätten har ansett att offret inte har undanröjt varje tvivel om att hon inte har velat ha sex.

Nu har en ny lag diskuterats då många är överens om att den nuvarande inte fungerar. Samtyckeslagen är formulerad så att utredningen ska fokusera på gärningsman i stället för offer. Gärningsmannen ska bevisa att denne har inhämtat samtycke för sex. Bägge parter ska vara säkra på att den andre vill. Man ska helt enkelt börja utgå ifrån att gärningsmannen vet om att det är brottsligt att ha sex med någon som inte är med på noterna. Offret måste idag bevisa att denne har uttryckt sin brist på samtycke, ha dokumenterade skador och först då går man in och tittar på vad gärningsmannen gjort mot offret, hur mycket uppsåt denne kan tänkas ha haft. Detta innefattar t ex. att gärningsmannen begrep vid tidpunkten att offret inte ville. Om gärningsmannen säger sig inte ha förstått att offret inte ville så kan denne gå fri med nuvarande lagstiftning.

Jag anser, liksom flera riksdagspartier och sakkunniga att den ändrade formuleringen i lagtexten från 2013 inte är att bedöma som tillräcklig och ställer mig bakom förslaget om samtyckeslagstiftning. Jag tror dock inte att denna nya lag kommer att helt lösa problemet med våldtäktsfall men hoppas att det är ett steg i rätt riktning. Det är dags att flytta fokus från offer till förövare. Brottsoffer ska inte behöva bevisa sin oskuld utan det är på tiden att byta perspektiv.

Det är dags för en lag som utgår från att människor är tänkande personer!

Sara Rais,
medlem i Västerviks Socialistförening,
februari 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER