RSS

Allt stöd åt våra misshandlade kamrater – Malmö Socialistförening

Natten till den 9 mars blev socialister attackerade och misshandlade av fascister i centrala Malmö. Vi i Malmö Socialistförening vill uttrycka vårt stöd åt våra misshandlade kamrater och uppmanar alla att organisera sig mot den växande fascismen.

Att fascismen växer sig starkare idag är ett resultat av kapitalismens misslyckande. I ett allt hårdare klassamhälle där bostadsbrist, massarbetslöshet och en söndertrasad offentlig sektor är ett faktum utmålar fascisterna ”invandraren” som roten till problemet. Genom att splittra arbetarklassen och arbetarrörelsen i rivaliserande grupperingar som ”svenskar” eller ”invandrare” spelar fascisterna kapitalet i händerna. Detta eftersom fokus flyttas från den faktiska orsaken till den ökade utslagningen vi ser i Sverige och övriga världen, den orsak som förr likt nu är kapitalismen. Ska vi på kort sikt bjuda motstånd och skapa en drägligare tillvaro för oss själva och sedermera en bättre framtid för kommande generationer krävs solidaritet mellan arbetare och enhet inom arbetarrörelsen mot fascism och rasism.

Vi uppmanar alla arbetare och socialister att organisera sig i sitt närområde eller i de organisationer som finns för att kämpa för ett annat samhälle. Det är det enda sättet att på kort- och lång sikt undvika händelser av samma vidriga karaktär som nyss inträffat.

Antaget av Malmö Socialistförenings styrelse
9 mars 2014.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER