RSS

Manifestation mot det fascistiska våldet

lör, Mar 15, 2014

Aktiviteter, Västervik, Östergötland

Med anledning av det fascistiska knivöverfallet i Malmö förra helgen kallade Västerviks Socialistförening till manifestation på Spötorget under lördagen. Det blåsiga vädret till trots hade drygt ett 40-tal samlats för att visa solidaritet med de sårade i Malmö och för att markera mot de fascistiska strömningar som idag vinner mark över hela Europa.

Stöd till de skadade i Malmö. Foto: Jessica Jansson

Jacob Hoffsten höll dagens första tal där han tog upp sambandet mellan samhällsutvecklingen och de fascistiska rörelsernas möjlighet att växa.

Jacob Hoffsten. Foto: Jessica Jansson

” Vi lever idag i ett samhälle statt i förfall. Fattigdom och misär breder ut sig bland folket. Våra barn går i allt sämre skolor och omsorgen om våra äldre har för länge sedan passerat gränsen för att få kallas värdig. Massarbetslösheten växer sig fast och ställda inför detta hårdnande samhälle söker människor svar på varför det har blivit såhär….
…I detta sammanhang träder fascisterna fram. De erkänner att samhället är fyllt av missförhållanden och kommer med en förklaring på varför. De skyller alltsammans på invandringen. De vill slå split mellan oss arbetande, arbetslösa, studerande och pensionärer som utgör arbetarklassen. De vill få oss att tro att vi har skilda intressen beroende på varifrån vi kommer. De vill få oss att tro att orsaken till hushållskassans skralhet och nedskärningarna i välfärden står att finna i invandringen.”

Axel Gruveaus adresserade mediebevakningen av dådet i Malmö och hur han istället menade att man borde se på de fascistiska grupperingarna:

”Konsekvensen hade blivit att de så kallade kålsuparteorierna måste ifrågasättas. Att man får erkänna att det fascistiska våldet existerar. Att det inte alltid handlar om olika sidor av myntet som möts för att göra upp. Vad man förmedlar är att om du knivhuggs av fascister var du nog förtjänt av det”

Axel Gruvaeus. Foto: Jessica Jansson.

”Sverigedemokraterna och gatufascisterna måste förstås som samma rörelse. De skapar livsutrymme för varandra. Sverigedemokraternas uppsnyggade fasad skapar en ström av radikaler till gatufascisterna vilka genom sitt våld och sin fanatism gynnar den parlamentariska fascismen genom att de tystar röster mot dem med sitt våld och sina hot”

Även under onsdagskvällen hölls en antifascistisk demonstration i Norrköping där Liselott Grenblad från Linköpings Socialistförening höll ett tal. Talet berörde framförallt att det inte är nog att se kampen mot fascismen som något som kan göras med endast ordens bekännelse, utan att det istället handlar om att avskaffa utrymmet för fascismen att växa som rörelse.

Läs Jacob Hoffstens tal i sin helhet;

Därför är fascismen ett hot värt att ta på allvar

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER