RSS

”Med små grisskära stjärtar fiser dvärgar på jättar” – Johannes Regell & Jacob Hoffsten

I sin ledare den 15e mars försöker VTs politiske redaktör sig på ett flertal grepp mot oss socialister. Då Tholéns påståenden är många och det ena mer tokigt än det andra, tvingas vi sortera mellan vilka vi bemöter. Från visdomens höjder i sitt rum uppe på VTs redaktion dömer Tholén vår opposition mot nedskärningspolitiken som ”högljudd men oframgångsrik”. Här tar vi avstamp i vårt motangrepp.

Johannes Regell. Foto: nyttarbetarparti.se

Då Tholén själv inte beskriver det, kan vi inte låta bli att undra hur han skulle definiera en framgångsrik opposition. Om han definierar framgång utifrån vilken utsträckning man lyckas driva igenom krav, får detta knepiga konsekvenser. För det första innebär det att alla partier i fullmäktige är oframgångsrika, utom Hjalmarssons och Kronståhls – som inte är i opposition. För det andra blir resonemanget i förlängningen problematiskt om man i den representativa parlamentariska demokratin ser historiens bästa och framtidens enda önskvärda statsskick. Parlamentarismen bygger nämligen på principen att majoriteten styr och minoriteten bedriver opposition genom att kritisera majoriteten och presentera motförslag. Om detta nu är ”oframgångsrikt”, borde det också vara meningslöst – och då kan man fråga sig om det verkligen är parlamentarisk demokrati VTs politiske redaktör förespråkar?

Jacob Hoffsten. Foto: Jessica Jansson

Vidare skriver Tholén att vi inte vill ”påverka politiken”, utan endast agitera i fullmäktige för att stärka den socialistiska rörelsen. Tholén kanske kan svara på varför han tror att vi arbetar för att stärka rörelsen om inte för att påverka politiken? Få påståenden är mer felaktiga än att den socialistiska praktiken skulle sakna politiska ambitioner. Till alla som är intresserade av vad vi har att säga har vi alltid sagt: Rösta gärna på oss men vi kan inte förändra världen åt er – utan er. Det krävs större kraft än fullmäktigeledarmöter för detta.

Detta är grunden för vår strategi. Att låtsas att vi kan göra skillnad endast genom fullmäktige vore oärligt och oärliga politiker lider vi inte brist på. Syftet med vårt deltagande i parlamentarismen är att strida mot de borgerliga partierna. Att dra en tydlig skiljelinje mellan Oss som önskar ett samhälle värdigt mänskligheten – och De som försvarar dagens tjuvsamhälle. Huruvida vår opposition är framgångsrik eller ej kan endast mätas i om vi når ut till de vi vill nå samt om vi blir fler eller inte. Om detta vet dock Tholén mycket lite.

En sak har Tholén dock rätt i – att vi vill avskaffa det borgerliga klassamhället med å ena sida utsugning och utslitning av människan, fattigdom och förvildning och å andra sidan koncentration av allt större rikedomar i allt färre händer. Enligt Tholén skulle detta innebära en ”uppluckring av våra demokratiska fri- och rättigheter”. Vilka fri- och rättigheter han avser eller varför dessa skulle hotas framgår inte. Kanske oroar han sig för sin rätt att skriva osanningar om vad han ej begriper? Om det är denna rätt han oroar sig över kan vi lugna honom, den rätten vill vi inte beröva någon. Om Tholén istället menar klassamhällets mest grundläggande orätt – fåtalets självpåtagna ”rätt” att kontrollera hela samhället genom att hävda äganderätt över allt det vi som samhälle behöver för att leva (som naturtillgångar, fabriker, banker och transportväsende) – ja den privata utplundringsrätten vill vi sannerligen upphäva och ersätta med något för mänskligheten betydligt mycket sundare och mer harmoniskt.

Faktum är att på samma sida i kampen om mänsklighetens framtid som Tholén står, finns inte bara de borgerliga partierna och SD utan även de knivsvingande fascisterna. Att allas vår unge herr ledarskribent tar tillfället i akt att angripa oss socialister med hela sin arsenal av ogrundade och direkt felaktiga påståenden – när vi protesterar mot att fyra unga människor nästan tvingats plikta med sina liv inför fascisternas våld – ja den politiken får stå för Tholén själv.

Som avslutning vill vi kontra Tholéns citerande av Fröding med ett annat citat. ”Med små grisskära stjärtar fiser dvärgar på jättar”. Citatet är av Björn Afzelius och med ”jättar” syftar vi på socialismen. Vem som är dvärg med grisskär stjärt låter vi läsaren själv fundera över.

Johannes Regell och Jacob Hoffsten,
Västervik,
mars 2014

Tidigare inlägg:
Joakim Tholén – Extremistiskt snus är alltid snus

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER