RSS

Vi kommer aldrig avsäga oss våra rättigheter – Johannes Regell

Istället för att föra den debatt han startat, upprepar Joakim Tholén samma ogrundade påståenden som framförts i hans första inlägg. Han spelar varje trängd liberals flyktkort; att anklaga Socialisterna för diverse historiska galenskaper vi aldrig uttalat stöd för. Denna taktik – att fly från den debatt man själv startat, att slingra sig likt en mask på en krok och slutligen utnyttja sin position som redaktör genom att vägra oss bemöta hans smutskastning – får stå för Tholén själv. Huruvida Tholén skall fortsätta gömma sig bakom sitt redaktionsbord låter vi unge herr ledarskribent själv avgöra.

Arbetarrörelsen har alltid slagits för fred och frihet. Här mot första världskrigets slaktande, första maj 1917 Stockholm.
Foto: Axel Malmström

Sammanfattningsvis kan man säga att Tholén anklagar oss för två saker; att vi vägrar avsäga oss vår lagstadgade rätt till självförsvar mot fascisternas våld och för att vara ”extremister”. Då övriga påståenden redan gjorts till sand kan vi nu gott klargöra hur det förhåller sig även med dessa anklagelser.

Svensk grundlag ger oss arbetare rätt att organisera oss i bostadsområden, på arbetsplatser och politiskt i samhället. Detta kallas föreningsrätt. Svensk grundlag ger oss också rätt att uttrycka vår kritik mot hur samhället ser ut och fungerar. Detta kallas yttrandefrihet. Dessa rättigheter har inte givits oss gratis. Våra förfäder i arbetarrörelsen har tvingats kämpa, hamna i fängelse och även dö för dem – i kamp mot den politiska höger Tholén är arvtagare till. Att vi vägrar att principiellt ”ta avstånd” från ”politiskt våld” är inte alls konstigt. När vi den 15 mars praktiserade våra politiska rättigheter och höll ett torgmöte till stöd för våra friheter mot det fascistiska våldet fanns inte en enda polis närvarande. Detta reser frågan; vem skulle skydda oss och vår rätt att hålla vårat möte om fascister skulle ha rest till Västervik för att attackera oss – något som faktiskt hänt tidigare?

Svaret är lika tydligt som Tholéns tricks är ohederliga; då någon polis inte fanns där hade vi inte kunnat räkna med skydd från några andra än oss själva. Baserat på samma antisocialism som Tholén uttrycker på sin ledarsida, hade fascisternas våld varit politiskt våld, då det angriper våra fri- och rättigheter. Samma hade gällt vårt försvar då vi skulle förvara våra politiska fri- och rättigheter. Att göra som Tholén försöker kräva av oss: Att ”ta avstånd” från allt politiskt våld i ett samhälle där politiskt våld är en realitet, skulle vara det samma som att ta avstånd från vår medborgerliga rätt att försvara oss och därmed i praktiken också vår föreningsrätt och yttrandefrihet.

Faktum är att det samhälle Tholén med sin ovässade penna försvarar är ett av mänsklighetens mest brutala och våldsamma. Allt som sker runt omkring oss i vår värld är resultat av den ordning vi lever under. Alla krig, all svält, all fattigdom, all utslitning och förvildning av människor är symptom av den samhällssjukdom vi kallar kapitalismen. Hela det samhälle vi lever i upprätthålls i sista hand av våld. Det kanske inte syns så tydligt här i dagens Sverige, då en majoritet av det arbetande och arbetslösa folkflertalet accepterar sin situation. Men se på våra sydeuropeiska länder, där varje budgetkrav från EU och IMF genomdrivs med kravallpolis, tårgas och vattenkanoner. Detta visar att inte ens Tholén kan ”ta avstånd” från det politiska våldet utan att göra sig själv till hycklare. För inte vågar han påstå att det våld överklassen utövar mot sina undersåtar för att försvara sin makt är opolitiskt?

Vi kämpar inte för ett mer våldsamt samhälle – vi kämpar för fred och frihet åt alla människor. Vi kämpar inte för ett brutalare och kallare samhälle – vi kämpar för rättvisa, inte bara juridiskt utan även socialt och ekonomiskt. Att försöka tillskriva oss annat är bara ett billigt knep som kanske duger för att lura den blinde, men det kommer inte fungera för alltid då vi blir allt fler som ser igenom klassamhällets alla lögner. Vår rörelse kämpar inte med våldet som vapen, utan med tanken om att en annan ordning är möjlig och organisering i bostadsområden och på arbetsplatser. Vår rörelse kämpar för att sprida kunskap genom klassisk folkbildning. I fullmäktige motsätter vi oss nedskärningar av välfärden. Vi anser att nedskärningarna gör detta samhälle otryggare och därmed också våldsammare, inte minst genom nedskärningarnas direkta konsekvens i ökad arbetslöshet. Vi har hela tiden sagt att kommunen istället för att öka otryggheten och arbetslösheten skall kräva att staten tillskjuter medel till välfärden. Joakim Tholén menar att denna politik – att försvara allas rätt till arbete och välfärd – gör oss till ”extremister”. Om detta är ”extremism” måste Sverige enligt Tholén varit världens värsta extremistland från 1945 fram till 90-talskrisen, då vi i princip hela tiden hade fullsysselsättning. Ja då låter vi med stolthet Tholén kalla oss för ”extremister”.

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening,
april 2014

Tidigare inlägg:
Joakim Tholén – Extremistiskt snus är alltid snus
J. Regell & J. Hoffsten – Med små grisskära stjärtar fiser dvärgar på jättar
Joakim Tholén – Fortfarande snus i den socialistiska dosan

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER