RSS

Konsekvenser vid privatisering av Järfällas Simhall – Niclas Backlund

Järfälla Kommun fattade beslut i kommunfullmäktige häromdagen att, efter upphandling, låta företaget Dalkia Sverige AB få bygga om och ansvara för den nya simhallen som ska stå klar 2016. Simhallen har sedan den byggdes 1971 stått under kommunal regi vilket medfört billiga priser och således så att alla medborgare haft tillgång till att utnyttja Simhallen. Men nu har simhallen gått över till privat regi.

Den nya privatiserade simhallen precis så fin och trevlig som borgerligheten tänker sig den. Illus: Erséus arkitekter/Järfälla kommun

Det är väldigt positivt att Järfälla får en ny simhall för den befintliga behöver definitivt rustas upp. Vad är det då som gör att jag är kritiskt till denna omvandling från kommunal till privat regi? Dels är det att Järfälla kommun gått med på att företaget Dalkia Sverige AB får ett monopol på badverksamheten under 15 år med garanti på kommunal borgen, vilket betyder att medborgarna vid en eventuell förlust får gå in med skattepengar och betala deras eventuella misslyckande. Dels så drivs privata företag i en marknadskraftig konkurrens och en ständig jakt på vinst, vilket gör att det inte går att garantera att priserna hålls på en nivå som de tidigare varit i kommunal regi.

Det ta görs så att det riskerar att urholka hela idén med att den offentliga verksamheter ska vara till för alla medborgare i Järfälla Kommunen. Barn, ungdomar och vuxna i arbetarklassen riskerar då att ställas utanför när plånboken tryter. Denna verksamhet bör drivas för medborgarnas behov och inte vinsternas behov. Jag är stark kritiskt till att våra skattepengar används som riskinsats till detta byggande och simhallen bör vara till för alla behövande medborgare!

Niclas Backlund,
Stockholms Socialistklubb och
ledamot i Socialisternas nationella ledning,
april 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER