RSS

Första maj 2014 – För arbete och välfärd!

sön, apr 20, 2014

Aktiviteter, Västervik

FÖRSTA MAJ I VÄSTERVIK:

Arbetslöshet, sämre skola och vård, en av Europas sämsta a-kassor, låga pensioner, ökad stress, press och utslitning på arbetsplatserna – listan på samhällsproblem kan göras lång. Problem av det här slaget har aldrig löst sig av sig själva utan endast genom att de som drabbas gör något åt dem. Ett första steg att göra motstånd är att visa att man inte stillatigande accepterar försämringarna. Därför kallar Socialisterna – Välfärdspartiet till demonstration den första maj – för arbete och välfärd och mot nedskärningar.

Arbetslösheten i vårt land är hög, vår egen kommun är hårt drabbad. De styrande i kommunen, Socialdemokraterna och Moderaterna, skryter gärna med hur de har ”skapat jobb”. Men samtidigt som vi fått fler varuhus vid Ljungheden har brutala nedskärningar röstats igenom inom skola vård, omsorg och annan kommunal service. Fler än 200 heltidstjänster har försvunnit bara de senaste åren.

Här ser vi en viktig förklaring till arbetslösheten – att antalet offentliga arbeten minskas med följden att välfärdsarbetarna slits ut och barn, gamla och handikappade ges allt sämre vård och omsorg. Lösningen på arbetslösheten och välfärdens sjunkande kvalitet är självklart att återanställa människor där de behövs. Arbete och välfärd är inte bara alla medborgares rätt – det skulle även hjälpa det privata näringslivet då människor i arbete också har råd att konsumera – till exempel genom att att äta på restauranger och handla i affärer.

Pengar till detta finns; den offentliga sektorn har stora finansiella överskott som kan användas till att skapa arbete och bättre välfärd i kommuner och landsting istället för skattelättnader för de rika. Det är nog nu med nedskärningshysteri! Det är nog med politiker som spär på arbetslöshet och misär. Vi har rätt till arbete och välfärd, slut upp på första maj och kräv din rätt!

FÖR ALLAS RÄTT TILL ARBETE & VÄLFÄRD
– INGA FLER NEDSKÄRNINGAR!

Ladda ner och sprid:
Flygbladet och affischen

FÖRSTA MAJ I SUNDSVALL:

Ladda ner och sprid affischen

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER