RSS

Johannes Regell – Första maj 2014 (video)

sön, maj 4, 2014

Tal, Västervik

Tal hållet den 1/5 2014 i Västerviks Stadspark av Johannes Regell, kommunfullmäktigeledamot för Socialisterna – Välfärdspartiet samt ordförande Västerviks Socialistförening. Vid 2014 års första majfirande deltog strax över 150 personer.

Kamrater!
Vet ni varför vi är här? Vet ni varför vi firar första maj?
Vi firar första maj för att tillsammans sända ett tydligt budskap. Vårt budskap säger att vi; unga och gamla, studerande och pensionärer, män och kvinnor, så kallade etniska svenskar och invandrare – alla vi, som utgör det arbetande och arbetslösa folkflertalet i detta land – på bas av kärlek till människovärde, frihet och jämlikhet förklarar oförsonligt krig mot all förnedring av människan genom ofrihet och ojämlikhet. Vi sänder vårt budskap här från Västerviks stadspark raka vägen upp till världens alla självutnämnda härskare där de tittar ner på oss – som sina undersåtar.

Vi lever i en tid av osäkerhet och förändring. Vi lever i en tid där sanningar visar sig vara lögner, där saker vi tagit för självklara visar sig flyktiga. Sedan krisens 2008 har massarbetslösheten kopplat Europa i ett strypgrepp, miljoner arbetare står idag utan jobb inom EUs gränser.
I ansvarets namn monterar politiker av olika partier ner de sista bitarna av efterkrigstidens välfärdssamhälle.
Människovärdet förnekas och trampas i smutsen och detta samhälles frihet förvandlas till ett cyniskt skämt för alla de miljoner arbetare som förnekas arbete eller tvingas att slita allt hårdare för allt mindre.

I Sydeuropa har den sk. medelklassen eliminerats och fattigdomen vuxit stort. Löner har sänkts med 50 procent och alla myter om evigt välstånd, harmoni och samhällelig fred under den fria marknadens välsignelser har visat sig grundfalska. Denna utveckling kan vi sammanfatta mycket enkelt som; brutalisering av klassamhället.

Brutaliseringen har dock inte varit begränsad till EUs sydligaste länder – också här i norr, här i Sverige pågår samma utveckling. Kanske inte med samma övertydliga brutalitet men nog så synligt för den som vågar att se. I inget annat land har inkomstklyftorna vuxit så mycket som i Sverige under de senaste decennierna.

Foto: Jessica Jansson

Kamrater, vi måste vara på det klara med vad vi ser. Om inte vi som socialister och försvarare av människovärde, frihet och jämlikhet kan begripa vår samtid är vi lika chanslösa att förändra den som en doktor att bota en sjukdom han inte kan diagnostisera. Först diagnos sedan behandling.

Det är val i år och Reinfeldts och hans rövarband har nu i åtta år styrt landet mot samma förfall som drabbat övriga länder! I åtta år har välfärden dränerats på pengar, a-kassan stympats, arbetslösheten vuxit och tryggheten slagits sönder samtidigt som offentliga överskott staplats på hög och endast använts till att sänka skatterna för de redan rika. Den väldigt lilla minoriteten i samhälle, som äger nästan allt i landet, de riktigt rika – har berikats i en aldrig tidigare skådad takt. Ja detta Reinfeldts folk, den svenska överklassen har aldrig haft bättre dagar. Att vi måste skicka ut Reinfeldt och hans gäng ur Rosenbad tror jag vi är överens om. Men kamrater, vi måste också ha en strategi som sträcker sig längre än till valet.

Vår framtid kommer definieras av skarpa konflikter och det är mot ovan nämnda krafter vi kommer tvingas kämpa med stora insatser.
Men ingenting har någonsin förändrats till det bättre av sig självt. Hela vår rörelses historia bevisar detta – att världen kan förändras till det bättre, men bara när människor som vi tillsammans kämpar för det.

Vad det handlar om är att vi måste skapa vår egen makt genom vår egen kraft och rörelse. Det handlar om att organisera på arbetsplatser och i bostadsområden. Det handlar om att vi måste organisera människor som vi till att försvara våra villkor, som löner och arbetstider. Vi måste bjuda arbetsköparna motstånd när de försöker pressa oss tillbaka i mörkret. Vi måste organisera vår egen kraft mot hyresvärdarna som varje år höjer våra hyror och mot politikerna som avvecklar vår välfärd. Att bygga vår egen makt innebär att vi gör oss själva medvetna om vår makt. Vi måste bryta maktlöshetsjukan som råder och har fått råda på tok för länge.

Gott folk mötesdeltagare, ingen av oss kan spå framtiden och vi kan därför inte veta hur människan kommer leva på jorden om hundra år. Men genom att betrakta vår samtid och de motsättningar som formar den kan vi redan idag se konturerna av framtidens samhälle. Historien är långt ifrån slut. Vår tids klassamhälle är dömt av den historiska utvecklingen på precis samma vis som antikens slavsamhälle och medeltidens feodalsamhälle var dömda att störtas och lämna plats åt nya – mer avancerade stadium i människans historia.

När man ser på vår värld är det lätt att stirra sig blind på allt för mänskligheten ovärdigt; som fattigdom, arbetslöshet, svält, miljöförstörelse, utsugning och förtryck. All denna världs ofrihet och ojämlikhet kan vid betraktande bli så stort och överväldigande att man lätt tappar perspektiven och bara ser svart på allt. Men vår tid är inte bara en förtryckets och utsugningens tid, det är också människans rikaste och mest framskridna tid. Det mänskliga arbetet har idag effektiviserats till en grad tidigare generationer inte ens skulle kunnat drömma om. Aldrig har de av arbetande hand skapade rikedomarna varit så stora som nu.

Det är denna kontrast, denna motsättning – mellan historiens största rikedomar och ett allt ofriare liv för allt fler i samhället – som har dömt det till döden. Inte i först hand genom att våra liv stympas och våra personligheter genom arbetslöshet och utslitning endast blir gråa skuggor av vad vi skulle kunna vara – utan framförallt genom det faktum att det skulle kunna vara annorlunda. Detta är något vår tids härskare är väl medvetna om. Och tro mig kamrater, få sanningar skrämmer dem mer för de vet att detta är ett av de starkaste av sprängämnen kapabelt att förvandla pyramider till grushögar så snart det bosatt sig i arbetande människors tänkande.

Vår uppgift är att skapa ett helt nytt samhälle och med det en helt annorlunda värld, i denna värld. De enorma produktivkrafter med vilka vårt arbete skapar rikedomarna måste kontrolleras av oss som arbetar och användas för hela samhällets bästa. Ekvationen är egentligen ganska enkel: Ju rikare samhälle desto rikare kan vi leva. Ju effektivare produktion desto friare kan våra liv bli genom allt kortare arbetsdag.

Allt det mörka i vår värld. All utsugning, meningslöshet, förvirring och fattigdom, allt elände är idag lika onödig som det är oss ovärdigt.
Det fullständigt omöjligt för mig att tänka mig att denna jords arbetande miljoner för evigt skall acceptera denna motsättning.

Ett nytt samhälle där vi använder den rikedom vi skapar till att frigöra oss kan idag tyckas långt borta. Men kamrater det är närmare än vad vi tror. Avståndet till framtidens samhälle skapar vi själva genom att acceptera att ett fåtal kontrollerar allt och låter oss slåss om smulorna. Vi har med detta inga andra än oss själva att beskylla, för vi låter detta människofientliga samhälle bestå!

Det har sagts en gång att man inte kan älska friheten utan att samtidigt hata förtrycket och kamrater, jag frågar er; är inte det en sanning värd att leva efter?

Låt oss utifrån insikten om att historien inte är slut och världen skulle kunna se annorlunda fortsätta kampen för att människovärde, frihet och jämlikhet skall förvandlas från tomma fraser till ett nytt samhälles grundpelare.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER