RSS

Alexandra Isaksson – Första maj 2014 (video)

tis, maj 6, 2014

Tal, Västervik

Tal hållet den 1/5 2014 i Västerviks Stadspark av Alexandra Isaksson, sjuksköterska på Västerviks sjukhus och aktiv i Socialisterna. Vid 2014 års första majfirande deltog strax över 150 personer.

Hej, jag heter Alexandra Isaksson och jobbar som sjuksköterska i Västervik. Jag ska prata om hur det ser ut i våra tre stora välfärdssektorer, vård skola och omsorg.

Alexandra Isaksson i talarstolen. Foto: Jessica Janson

Eftersom jag är sjuksköterska så ska jag börja med att prata om vården. Vi känner alla till att vi i Sverige har en växande grupp äldre människor med ett stort behov av sjukvård, dessutom ökar hela tiden befolkningen som helhet. Trycket på landets sjukhus och vårdcentraler ökar ständigt, men har vi resurser att möta detta ökande behov? Nej, tvärt emot vad logiken säger, att om vårdbehovet ökar så bör sjukvårdens resurser öka, så har resurserna minskats. Sedan 2007 har antalet personer som arbetar inom sjukvården minskats med 5 %, vilket motsvarar var tjugonde person. Antalet vårdplatser har sedan 2001 minskat med 12 %; mer än var tionde vårdplats har alltså skurits bort. Att arbeta inom sjukvården idag är jävligt otillfredsställande och slitsamt. Och hur tror ni vårdkvaliteten blir?

Sverige har idag kunskapen och resurserna att ge medborgarna en sjukvård av högsta klass, där det finns tid att se varje enskild patient som en människa och inte en arbetsbörda som snarast ska skrivas ut för att lämna plats åt de ännu sjukare som bultar på sjukhusets port. Politikerna skyller nedskärningarna inom sjukvården på pengabrist, men vi har tydligen råd att låta privata aktörer driva sjukvård i vinstintresse. Visste ni att dom privata vårdbolagen har tagit ut en årsvinst på sammanlagt 2,6 miljarder. Smaka på siffran, den är stor det ser vi men vad betyder den? Jag kan tala om för er att för dom pengarna hade vi till exempel kunnat anställa 5200 sjuksköterskor. Istället ger vi alltså dessa pengar till rika företag. Är detta vad vi vill att pengarna ska gå till?

Så till skolan. Som många säkert hört om kom förra året en internationell rapport, den så kallade Pisa-rapporten med beskedet att Sverige tappat i kunskapsnivåer inom bland annat språk och matematik. Att resultaten i den svenska skolan blir allt sämre var dock ingen större nyhet. Sedan 90-talets nedskärningsvåg är den svenska skolan präglad av allt större klasser, minskad möjlighet till särskilt stöd för de elever som behöver och en alltmer stressande arbetsmiljö för lärare och andra som jobbar i skolan. Det kan låta som en klyscha men är inte mindre sant för det – våra barn är framtiden, ska vi då göra dem till ett gäng analfabeter som inte kan räkna ett plus ett? Politikerna säger att de sparar när de skär ner på skolan, men vad är förtjänsten av generationer som får en bristfällig utbildning och en start i livet präglad av stressig miljö där de inte får chansen att utveckla sina förmågor?

De ”lösningar” som dagens politiker presenterar är privatiseringar och betyg lägre ner i åldrarna. Privatiseringarna dränerar skolan på resurser och att stressa barn med betyg i tidig ålder är ett slag i luften när pedagogerna redan mycket väl vet vad för hjälp barnen behöver, men saknar möjlighet att ge dem detta. Vad skolan behöver är möjlighet att göra verklighet av den kunskap vi har om hur vi bäst rustar våra barn socialt och intellektuellt för sin framtid. För detta krävs mer resurser, vi kräver stadiga satsningar på svensk skola!

Från våra unga till våra äldre. Hur tackar vi dem som byggt upp vårt samhälle. Borde man inte kunna förvänta sig att vårt samhälle borde kunna erbjuda sina äldre en rimlig pension och rätt till att få hjälp att leva ett värdigt liv när de egna krafterna sviker?

Inte om man frågar dagens styrande politiker i alla fall. Pensionssystemet är konstruerat så att de flesta pensioner är mycket låga om man inte kunnat spara privat. Var fjärde plats på äldreboendena har tagits bort av nedskärningspolitiker – såväl sossar som moderater – sedan 2001. Äldreomsorgen är hårt beskuren, varje minut räknas när pensionären ska få hjälp på toa, hjälp med sina sår eller hushållsbestyr. dagens äldrevård har reducerat de äldre till objekt som ska kosta så lite som möjligt. Detta kan vi som socialister aldrig acceptera.

Man hör ofta folk säga att andelen äldre ökar och att det blir problem när allt färre ska försörja allt fler. De äldre blir fler, det är sant, men försörjer dem gör man med pengar, inte med antalet unga människor. Hänger ni med? Om vi som samhälle har mer pengar att ge pensionärerna än vad vi hade det tidigare så spelar det ingen som helst roll att den delen av befolkning som är i arbetsför ålder blivit en lägre andel av befolkningen.

Detta leder oss in på diskussionen om välfärdens finansiering. Exemplet med försörjningen av de äldre är bara ett av många exempel på myter som sprids för att få oss att acceptera nedskärningarna. Vi får ständigt hör att vi måste spara och att välfärden kostar för mycket. Men de statliga överskotten är stora, det finns många miljarder att ta av. Dagens svenska politiker verkar vilja tävla i att spara med statliga medel, dock endast när det kommer till välfärden. Är det inte märkligt. När skatterna ska sänkas för de rika och när bankerna lekt bort våra pengar på spekulation så vet inte generositeten några gränser.

Snålheten när det kommer till välfärden har dock nu nått såna nivåer att till och med ekonomer på högerkanten börjar varna för stagnation och fortsatt arbetslöshet.

Ja det är mycket som är upp och ner, mycket som är korkat och efterblivet i ett av världens mest utvecklade länder. Men dummast av allt är nog ändå att vi som drabbas låter det hela fortgå. vi arbetande arbetslösa och pensionärer som drabbas av nedskärningarna bara tackar och tar emot. Om vi inte ska bli ihågkomna som generationerna som lät allt gå åt skogen så är det nog på tiden att ruskar om huvudet, vaknar upp och börjar fundera på hur vi ska vända detta.

Ett första steg är att säga nej till nedskärningarna!
Därför kräver mer pengar till vår kommun.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER