RSS

Första maj i Västervik och Sundsvall

tis, maj 6, 2014

Aktiviteter, Norrland, Västervik

Västerviks Socialistförening hade enligt tradition utlyst Fängelsetorget som samlingsplats för årets första majfirande. Bakom föreningsstandar, fanborg och banderoll med budskapet; Vi kräver fortfarande människovärde, frihet och jämlikhet, ställde tåget upp. Det var kallt och blåsigt, men då och då sken solen. Demonstrationståget körde igenom slagorden, trumvirvlarna ljöd och deltagarna började marschera ner mot Västerviks centrum.

Demonstrationståget på väg till Stadsparken. Foto: Jessica Janson

Parollerna för årets första majfirande var för allas rätt till arbete och välfärd – inga fler nedskärningar. Demonstranterna marscherade genom centrala Västervik. Slagorden ekade mellan husväggarna och då och då anslöt sig åskådare till ledet. Målet för tåget var Västerviks Stadspark där den döende Socialdemokratin precis avslutat sitt firande.

Foto: Jessica Janson

Väl framme i Stadsparken hälsade mötets konferencier Sara Rais deltagarna välkomna och öppnade årets första majmöte. Fika serverades, böcker såldes och en grill tändes för korvgrillning efter mötet.

Mötets konfrencier Sara Rais. Foto: Jessica Janson

Först ut på scenen var Dimpker Brothers som framförde Christy Moores klassiker Ordinary man.

Dimpker Brothers; Martin och Adam Dimpker. Foto: Jessica Janson

Mötets första talare var Alexandra Isaksson som arbetar som sjuksköterska på Västerviks sjukhus. Alexandra talade om hur det ser ut i våra tre stora välfärdssektorer; vård, skola och omsorg.

Politikerna skyller nedskärningarna inom sjukvården på pengabrist, men vi har tydligen råd att låta privata aktörer driva sjukvård i vinstintresse. Visste ni att dom privata vårdbolagen har tagit ut en årsvinst på sammanlagt 2,6 miljarder. Smaka på siffran, den är stor det ser vi men vad betyder den? Jag kan tala om för er att för dom pengarna hade vi till exempel kunnat anställa 5200 sjuksköterskor. Istället ger vi alltså dessa pengar till rika företag. Är detta vad vi vill att pengarna ska gå till?

Alexandra Isaksson i talarstolen. Foto: Jessica Janson

Alexandra beskrev vidare hur skolan sedan 90-talets nedskärningsvåg blivit allt sämre.

De ”lösningar” som dagens politiker presenterar är privatiseringar och betyg lägre ner i åldrarna. Privatiseringarna dränerar skolan på resurser och att stressa barn med betyg i tidig ålder är ett slag i luften när pedagogerna redan mycket väl vet vad för hjälp barnen behöver, men saknar möjlighet att ge dem detta. Vad skolan behöver är möjlighet att göra verklighet av den kunskap vi har om hur vi bäst rustar våra barn socialt och intellektuellt för sin framtid. För detta krävs mer resurser, vi kräver stadiga satsningar på svensk skola!

Avslutningsvis slog hon huvudet på spiken med att konstatera att välfärden måste försvaras av vanliga medborgare om den skall finnas också i framtiden.

Ja det är mycket som är upp och ner, mycket som är korkat och efterblivet i ett av världens mest utvecklade länder. Men dummast av allt är nog ändå att vi som drabbas låter det hela fortgå. Vi arbetande arbetslösa och pensionärer som drabbas av nedskärningarna bara tackar och tar emot. Om vi inte ska bli ihågkomna som generationerna som lät allt gå åt skogen så är det nog på tiden att ruskar om huvudet, vaknar upp och börjar fundera på hur vi ska vända detta.

Rörelsebandet Cirkelkamraterna framförde Mikael Wiehes Keops pyramid för mötesdeltagarna som tagit för sig av kaffe, bullar och saft.

Cirkelkamraterna. Frv; Jonathan Hoffsten, Jacob Hoffsten (sittande), Adam Dimpker och Linda Brink. Foto: Jessica Janson

Jacob Hoffsten – skolsköterska talade om arbete, arbetslösheten och arbetarrörelsens syn på rätten till arbete.

Eftersom vi som samhällsmedborgare har en okränkbar rätt att leva och få våra behov tillfredsställda har vi så också en rätt att arbeta. Idag har många av oss fråntagits den rätten och tvingats ut i arbetslöshet. Arbetslösheten som var okänt i tidigare samhällen har varit ständigt närvarande sedan kapitalismens barndom.

Vidare behandlade han frågan om arbetslösheten i samhället.

Ett argument som framförts i förstörelsen av a-kassan är ”att de arbetslösa behöver motiveras att söka arbete”. Politikerna vill förmedla bilden att arbetslösheten är ett individuellt problem som mest har att göra med den enskilde arbetslöses tillkortakommanden, att man skulle vara för slö eller för dålig för att få ett arbete. Att denna teori är svag förstår väl vem som helst; det är ju inte direkt så att människors motivation och kompetens svänger precis i takt med börsen. Men att denna unkna överklassmoral inte duger som förklaringsmodell för någonting har inte hindrat politikerna från att utforma sin så kallade arbetsmarknadspolitik efter den.

Jacob Hoffsten talar om rätten till arbete. Foto: Jessica Janson

Jacob avslutade med att konstatera att arbetare äger en stor makt, om de bara själva är medvetna om det.

Istället för uppgivenhet måste vi inse att vi besitter en enorm potentiell makt. Alla rikedom i samhället är skapad av oss som arbetar. Det är inte politiker eller företagsägare som bär upp samhället på sina skuldror, det är vi. De har makten över oss bara för att vår passivitet tillåter dem det. Den dagen vi inser våra gemensamma intressen och börjar agera utefter dem kommer samhället att skaka i sina grundvalar. Istället för dagens passivitet måste vi börja agera, vägen mot stora mål börjar i det lilla.

Efter Hoffstens tal och mer musik hälsades Johannes Regell, ordförande Västerviks Socialistförening upp i talarstolen. Regell talade om samhällsutvecklingen och socialismen.

Gott folk mötesdeltagare, ingen av oss kan spå framtiden och vi kan därför inte veta hur människan kommer leva på jorden om hundra år. Men genom att betrakta vår samtid och de motsättningar som formar den kan vi redan idag se konturerna av framtidens samhälle. Historien är långt ifrån slut. Vår tids klassamhälle är dömt av den historiska utvecklingen på precis samma vis som antikens slavsamhälle och medeltidens feodalsamhälle var dömda att störtas och lämna plats åt nya – mer avancerade stadium i människans historia.

Vår uppgift är att skapa ett helt nytt samhälle och med det en helt annorlunda värld, i denna värld. De enorma produktivkrafter med vilka vårt arbete skapar rikedomarna måste kontrolleras av oss som arbetar och användas för hela samhällets bästa. Ekvationen är egentligen ganska enkel: Ju rikare samhälle desto rikare kan vi leva. Ju effektivare produktion desto friare kan våra liv bli genom allt kortare arbetsdag.

Johannes Regell i talarstolen. Foto: Jessica Janson

Ett nytt samhälle där vi använder den rikedom vi skapar till att frigöra oss kan idag tyckas långt borta. Men kamrater det är närmare än vad vi tror. Avståndet till framtidens samhälle skapar vi själva genom att acceptera att ett fåtal kontrollerar allt och låter oss slåss om smulorna. Vi har med detta inga andra än oss själva att beskylla, för vi låter detta människofientliga samhälle bestå!

Det har sagts en gång att man inte kan älska friheten utan att samtidigt hata förtrycket och kamrater, jag frågar er; är inte det en sanning värd att leva efter?

Efter att Regell lämnat talarstolen hälsades mötets sista talare Ove Gustavsson välkommen upp i talarstolen. Gustavsson tackade alla deltagare för ”det fina arrangemanget”. Och talade om sin kandidatur till EU-valet nu i maj. Gustavsson uppmanade alla att gå och rösta och underströk vikten av kampen mot den nyliberala svältpolitiken genom nedskärningar – som endast skapar arbetslöshet.

Ove Gustavsson, Socialisternas EU-vals kandidat. Foto: Jessica Janson

Efter att Gustavsson lämnat talarstolen tackade Sara Rais de drygt 150 deltagarna för sitt deltagande. Mötet avslutades med allsång av Internationalen och korvgrillning.

Se videos och läs talen i sin helhet:
Alexandra Isaksson
Jacob Hoffsten
Johannes Regell

Första maj i Sundsvall
Årets förstamajfirande i Sundsvall gick under den gemensamma parollen, ”Sundsvall är inte till salu!”, likt tidigare år, då dagskravet är detsamma: att stoppa nedskärningar och privatiseringar i kommunen! Uppsamlingen var på Storgatan 1 och marschen ledde till torget. Under marschen kom några snöflingor dinglandes från vårhimlen, men som tur nog försvann och byttes ut mot solsken.

I vanlig ordning var Sundsvalls Socialistförening, drivande i ”Vänstertåget” och var i år först ut att tala. Robin Andersen, sekreterare i Socialistföreningen, var konferencier och välkomnade åhörarna.

I 124 år har vi firat första maj i Sundsvall och internationellt. Först maj, arbetarrörelsens dag! Då var dagskravet 8 timmar arbete, 8 timmar frihet och 8 timmar vila idag är dagskravet välfärd

Andersen gick vidare till att bjuda upp Erik Åslund, ordförande i Sundsvall Socialistförening som höll ett eldigt tal där han angrep allt från nuvarande samhällsordning till Alliansen. Åslund talade om arbetslösheten, nedskärningarna och privatiseringarna och menade att alla samhällsmedborgare har en skyldighet att kämpar för ett bättre samhälle.

Vidare gick stafettpinnen till tåguppröraren och fackmannen Åke Johansson. Efter honom var det sjuksköterskan Per Johansson från Rättvisepartiet Socialisterna som följdes av syndikalisten Kristin Halverson ur det nystartade LS i Sundsvall. Hans Bergstedt och Kenneth Chalis, Socialistiska partiet respektive Vänsterpartiet, höll även de tal. Sist ut bland talarna var Elin Morén, Ung Vänster, som gjorde det sista talet innan Robin Andersen gjorde avslutande ord. Knorren på dagen blev en dikt till arbetarrörelsens ära av Åke Johansson.

Erik Åslund ordförande Sundsvalls Socialistförening. Foto: nyttarbetarparti.se

Efter fanor packats ihop och ord bytts ut på torget kom det att serveras fika av Asylkommitén och vara bokbord på musikhaket Pipeline. Det var uppträdanden, kaffe och böcker samt pamfletter i ämnet socialism.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER