RSS

Uttalande om kontrovers med Folkpartiet

För en tid sedan nåddes Västerviks Socialistförening av nyheten att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson skulle komma till Västervik och tala. Medlemmar i föreningen agerade omedelbart och utmanade Åkesson till debatt. När Åkesson föga förvånande avböjde, skred Socialisterna till verket och började planera ett eget torgmöte – samma tid som Åkesson, men på ett annat torg. Torgmötet skulle komma att hållas under parollen ”för allas rätt till arbete och välfärd”.

Torgmötet var ett enhetsarrangemang för arbetarrörelsens organisationer, och både Vänsterpartiet, Kommunal och Socialdemokraterna bjöds in. V och Kommunal tackade ja, men Socialdemokraterna valde att av oklar anledning inte delta.

Ett stort antal människor anslöt sig och stämningen var mycket god. Fanor och flaggor med partipolitiska budskap eller organisationsnamn var inte tillåtna under torgmötet – något som alla deltagare var överens om. Anledningen är att vi i Socialisterna anser det vara splittrande med partiprofilering och valpropaganda i ett enhetsarrangemang.

Precis när mötet skulle börja smyger sig Folkpartiets Kenneth Hardy Axelsson fram på torget och sätter upp en stor flagga med Folkpartiets logga. Han ämnar dela ut flygblad inför det stundande EU-valet. Då detta stred mot mötets avsikt informerade medlemmar från Socialisterna Axelsson att han är välkommen att delta men utan Folkpartiets flagga. Axelsson protesterar och vägrar ta ned flaggan. Han blir då ombedd att flytta sig längre bort, vilket han snart också gör.

Ordväxlingen mellan medlemmar ur Socialisterna och FP’s Axelsson har nu några dagar efter manifestationen skapat rabalder i två lokaltidningar. Dessa tidningar har valt att totalt frångå pressetiska regler och till hundra procent köpt Axelssons historia om att han skall ha blivit ”bortkörd” utan vettig grund. Tidningarnas reportrar har inte ens bemödat sig att kontakta Socialisterna för en kommentar, innan artiklarna publicerats.

För oss Socialister är detta enkelt, deltar man vid andras arrangemang gör man det under uppsatta villkor. Då vi inte går oinbjudna till Folkpartiet med egen agenda anser vi oss kunna kräva det samma av dem – och alla andra partier.

Ledningen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Jacob Hoffsten, Sara Rais, Albin Jansson, Alexandra Isaksson, Tobias Nilsson och Jonathan Hoffsten,
6 maj 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER