RSS

Viktig strid inom spårtrafiken – Sven Jinton

Från heltidsanställd med fasta scheman till uppsagd och, kanske, återanställd på deltid eller timmar? Låter som en mardröm? Eller tillhör du de allt fler i samhället som redan har erfarenhet av detta?

Fackförbundet SEKO har varslat om strejk inom tågtrafiken.

Tågstrejk för anständiga arbetsvillkor.
En viktig strid är under uppsegling inom järnvägsbranschen. Fackförbundet SEKO varslade den 20:e maj om strejk på spårområdet. Det är arbetsvillkoren på Veolia som driver Öresundståg som striden gäller denna gång. Strejken är utlyst till att starta den 2:e juni om inget avtal nås innan dess.

Järnvägsbranschen tillhör en av de delar av samhället som blivit hårt utsatt av avregleringspolitikens konsekvenser. Privatiseringar, konkurrensutsättning och ständiga upphandlingar är metoder för att sänka kostnaderna dels på de anställdas bekostnad men också genom sämre service och säkerhet för resenärerna. De ständiga anbudsupphandlingarna, där företagen tävlar om att vara billigast för att få driva verksamheten i några år, leder också till en tävlan om att pressa villkoren för de anställda. Syftet är naturligtvis att gynna kapitalet som äger företagen och pressa arbetsvillkoren för de anställda. Som överallt i världen under kapitalismen.

Nu pågår en konflikt där företaget Veolia, som vunnit senaste anbudet på Öresundståg och Snälltåget genom massuppsägningar av personal och sedan återanställningar på betydligt sämre villkor, vill pressa kostnaderna. Något som allt fler arbetsköpare försöker driva i allt fler branscher. Vikten av att slå tillbaka mot dessa attacker är otroligt viktiga, inte bara för våra kamrater inom spårtrafiken utan för oss arbetare i alla branscher.

SEKO som organiserar merparten av de anställda uttrycker det så här:

Konfliktens kärna handlar om att tågoperatören Veolia, främst verksam i Öresundsregionen, har sagt upp hundratals anställda samtidigt som man vill omvandla en stor del av de tidigare heltidstjänsterna till otrygga tim- och deltidsjobb. Seko varslar om strejk för att förbundet vill ha ordning och reda inom den alltmer avreglerade järnvägsbranschen.

Sekos förbundsordförande Janne Rudén säger;

Vi kan inte acceptera att företag först dumpar sig in på en marknad och sedan gör våra medlemmar arbetslösa eller tvingar dem att söka flera jobb för att kunna klara sin försörjning. Veolia är ett dåligt exempel på hur avregleringen slår mot våra medlemmar. Vi varslar om strejk därför att vi vill undvika att det här beteendet, som strider mot allt vad den svenska modellen innebär, får ytterligare fotfäste på den svenska arbetsmarknaden.

Flera klubbar från i stort sett alla branscher uttryckt sitt stöd till SEKO och de anställda och solidaritet vid eventuell strejk. Seko Postklubb södra Stockholm skriver bland annat;

SEKO Postklubb Södra Stockholm understryka vårt fulla stöd till de anställdas och SEKO:s förberedelser för konflikt. Veolia har varslat drygt 200 om uppsägning i ett försök att tvinga fram deltidsanställningar. Då branschen står inför ett flertal upphandlingar framöver är Veolias försök att dumpa anställningsvillkor och löner ett hot mot alla SEKO-medlemmar inom branschen (och de anställda överhuvudtaget). Genom sådana angrepp hoppas arbetsgivarna att kunna lägga ”konkurrenskraftiga” anbud. En seger för Veolia öppnar upp för en situation där försämrade villkor för de anställda blir en konkurrensfördel.

Vi som jobbar i Posten möter en arbetsgivare som på flera av våra arbetsplatser systematiskt utnyttjar skitanställningar och använder sig av deltidsanställningar för att spara pengar på personalen. Detta resulterar i försämrad kvalitet, service och otrygghet för våra medlemmar. När fackliga företrädare kritiserar besparingar som riskerar att allvarligt försämra situationen för våra medlemmar händer det att vi möts av hot om att alternativet är en utveckling med fler deltidsanställningar. Vi förkastar arbetsgivarens hotelser, där vår rätt till drägliga arbetsvillkor ställs mot rätten till heltid och i förlängningen en lön som går att leva på. Därför är det naturligt för oss att ställa oss bakom de anställdas krav på att Veolia ska backa från uppsägningarna. Vi uppmanar SEKO att verkställa strejken om Veolia inte backar.

I skrivande stund (lördag den 31 maj) pågår förhandlingar mellan SEKO, fackförbundet som organiserar merparten av de anställda på Veolia.

SEKO ha lagt fram en rad alternativa förslag till effektiva schemaläggningar som räddar heltidsanställningar för de anställda, men arbetsgivaren har vägrat överväga dessa.

Det är därför SEKO lagt varsel om total arbetsnedläggelse, strejk för samtliga medlemmar inom Veolia på Öresundståg och Snälltåget. Dessutom övertids- och mertidsblockad, nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning av personal. I och med varslet sätts samtliga arbetsuppgifter i blockad på Snälltåget och Öresundståg, vilket betyder att ingen får utföra de arbetsuppgifter som de strejkande utför. Om inget avtal nås innan kommer stridsåtgärderna att träda i kraft den 2/6 kl. 03.00.

I SEKO,s varsel inför konflikten skriver man;

Bakgrunden är sannolikt Veolias underfinansierade anbud för att vinna upphandlingen av Öresundståg. Nu återstår endast att låta personal och resenärer att betala i form av försämrade villkor och service. Detta är för SEKO en oacceptabel utveckling. Vi tar striden för bättre kollektivtrafik och sunda anställningsvillkor.

”-Vi tar fajten och det känns jättebra. Nu får alla vara med i konflikten och visa vad de tycker, det stämmer med förväntningarna hos medlemmarna”, säger Sekos klubbordförande för de dryga 300 medlemmarna på Öresundståg Jens Kvist Christensen.

Följ utvecklingen på www.seko.se. och www.sekotidningen.se
Stöduttalande kan skickas till seko@seko.se

Sven Jinton,
brevbärare och SEKOmedlem,
Stockholm,
maj 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER