RSS

Fullt stöd till de strejkande i tågtrafiken

Följande är ett uttalande från ledningen för Socialisterna angående den så kallade tågstrejken som utbröt i landets södra delar 6/2 2014.

Veolia, ett av de ledande företagen inom kollektivtrafik i Sverige, kammade tidigare detta året in en storvinst. Tre stora tågtrafikavtal i Sydsverige låg i potten och Veolia stod som segrare.

Trenden i samhället trogen har man från Veolia valt att fortsätta attackera det som kallats den “Svenska Modellen”. För att kringgå anställningsskydd och förhandlade avtal har man valt att varsla 252 personer för att sedan uppmana att på nytt söka till sitt tidigare jobb, dock under sämre anställningsvillkor d.v.s. deltids och timanställningar.

Vi vill sända våra varmaste lyckönskningar till de strejkande. Exempel som detta krävs från flera för att stoppa nedmonteringen av våra arbetsmarknadslagar och hejda återgången till daglöneri. Vi vill även belysa att det här fallet är ett exempel på konsekvensen som privatiseringar och avregleringar av våra samhällsnyttiga funktioner får. Genom prispress i upphandling och avsvärande från ansvar öppnar på detta sätt våra politiska församlingar för attacker på oss. Återigen: Vårt fulla stöd och varmaste lyckönskningar.

Socialisternas nationella ledning,
Axel Gruvaeus (ordförande), Marcus Jansson (kassör), Maja Heide,
Erik Åslund, Alexandra Isaksson, Niclas Backlund och Joakim Harriesson
juni 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER