RSS

Hur tänker du rösta? – Ove Gustavsson

Privata vinstdrivande företag inom vård skola och omsorg, är en del i systemskiftet som gjordes i slutet av 90-talet. Varför ska då kapitalister få äga och driva ett dagis? Så här rullar det på. Sverige har från 2006 till 2014 lyckats med konsten att gå från toppen till botten med de viktigaste hörnstenarna i vårt välfärdssamhälle.

I bild: Ove Gustavsson i talarstolen. Foto: nyttarbetarparti.se

Arbetslösheten har ökat för varje år och ligger nu på cirka 8 procent – bland ungdomar över 20 procent i Västervik. Arbetslösa blir efter 450 dagar erbjudna Fas 3-jobb vilket leder till att företag får gratis (och till och med betald) arbetskraft. Detta leder i sin tur till att dessa företag väljer att anställa i mindre grad, eller inte alls anställa.

Sedan regeringen införde nya regler år 2008, så har långtidssjukskrivningarna ökat från ca. 40 000 till ca. 70 000. Skolan har blivit sämre och elevernas resultat har sjunkit för varje år, vilket har gett lärarna fler arbetsuppgifter och mindre tid för varje enskild elev. Privatiseringen av skolor, daghem och äldreboenden gör att våra skattepengar – som egentligen ska gå till dessa verksamheter – hamnar i något skatteparadis utomlands. Pensionärerna får betala mer skatt i procent än de som arbetar, tack vare jobbskatteavdrag som sittande regering har infört.

Hur tänker du rösta den 14e september 2014?

Ove Gustavsson,
Socialisterna – Välfärdspartiet,
Ankarsrum,
juni 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER