RSS

Fortsatta nedskärningar och fortsatt motstånd i Västervik

fre, jul 4, 2014

Aktiviteter, Västervik

Måndagen den 30 juni samlades Västerviks kommunfullmäktige för sista gången innan valet i september. På dagordningen stod budget för 2015. Socialisterna – Välfärdspartiet presenterade ännu en välfärdsbudget, baserad på krav från personalen inom kommunens välfärdssektorer.

Harald Hjalmarsson (moderat och kommunalråd) skröt tillsammans med sin allierade Tomas Kronståhl (socialdemokrat) om att de ”fått ordning på ekonomin” och nu ”satsar stort” på kommunens välfärd. Vad de syftade på med att ha ”fått ordning på ekonomin” är de enorma nedskärningar de röstat igenom samt att kommunen fått stora summor utifrån. Bara inom Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden skar de under 2012 och 2013 bort 100 miljoner kronor. Med ”stora satsningar” syftar de på att de i årets budget återger en bråkdel av vad de skurit ner.

Socialisterna – Välfärdspartiet presenterade genom sin representant i fullmäktige – Johannes Regell – ett alternativ till nedskärningspolitikernas budget. Kraven i budgeten har arbetats fram genom möten med personalen på kommunens äldreboende och förskolor. Socialisternas linje bygger på att vägra skära ner och trotsa det ”balanskrav” som Göran Persson år 2000 införde för att tvinga kommunerna att skära ner. Istället för att montera ner den kommunala välfärden kräver Socialisterna att man satsar kraftigt i kommunens välfärdsområden.

Regell höll under mötet två anföranden i vilka han presenterade Socialisternas budget och angrep de ledande nedskärningspolitikerna. I sina anförande pekade han på välfärdsbudgetens tre mål att; bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, säkerställa god välfärdsservice och förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Varken Hjalmarsson eller Kronståhl tog sig till talarstolen för att bemöta kritiken.

Kostnaderna för de uppåt 40 kraven i Socialisternas budget uppgår enligt kommunens tjänstemän till 270 miljoner kronor. Exempel på krav i budgeten är att det max skall vara fyra barn per vuxen inom förskolan (42 miljoner kronor) och att kommunens lärarlöner skall höjas till rikssnittet (18 miljoner kronor). Kostnaden för att uppnå dessa två högst rimliga krav säger väldigt mycket om hur illa det står till i Västervik. För fler exempel, se välfärdsbudgeten i sin helhet nedan.

Socialisterna menar att man istället för att följa balanskravet och skära ner skall kräva mer pengar från regeringen. I förarbetet hade partiet räknat ut att kostnaderna för att genomföra kraven i alla kommuner (mätt per invånare) uppgår till drygt 71 miljarder kronor. Regell menade under mötet att detta måste ställas i relation till att den offentliga sektorns finanser 2013 hade ett överskott på 911 miljarder kronor och att regeringen Reinfeldt sänkt skatter med 651 miljarder kronor sedan 2007. Att garantera landets alla invånare god välfärd och tillgång till arbete är helt enkelt något vi har mer än råd med.

Hjalmarssons och Kronståhls gemensamma budget röstades som väntat igenom och med det kan man inte konstatera annat än att i Västervik gäller fortsatta nedskärningar och fortsatt motstånd.

Socialistisk motståndsmedia kommer inom kort presentera videos från mötet.

Läs Socialisterna – Välfärdspartiets budgetförslag:
Socialistisk Välfärdsbudget för Västerviks kommun 2015

Johannes Regells andra anförandet:
Varför har vi en offentlig välfärd?

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER