RSS

Socialisterna stödjer uttalande från SPF om föreningsstöd

Ledningen för Västerviks Socialistförening har beslutat att ställa sig bakom ett uttalande som antagits av SPF om aktivitetsstödet i Västerviks kommun. Socialisterna låter hälsa att kommunens pensionärer också fortsättningsvis kan räkna med stöd i arbetet för en gott, värdigt och rikt pensionärsliv.

Uttalande ang. Föreningsstöd.
”Kommunen anser att de insatser som föreningslivet utför är viktiga inslag i den kommunala servicen och erbjudandet. Av den anledningen ska kommunen säkerställa föreningsverksamheter genom att bl.a. bevilja lokala aktivitetsstöd och andra riktade resurser, med vetskap om insatsernas betydelse för människor i vårt samhälle. Att stötta dessa frivilliga organisationer och få ideella krafter att engagera sig och ta ansvar är av stor betydelse för hela vårt samhälles utveckling och funktionalitet.”

Ovanstående citat är hämtat ur ett policy-dokument som är antaget inom en kommun i Kalmar län. I enlighet med detta lämnar också kommunen i fråga ekonomiskt föreningsstöd baserat på medlemsantal inom resp. organisation.

Tyvärr måste vi konstatera att det inte är Västerviks kommun som vi här talar om.

I stället för att uppmuntra och stötta det engagemang och de initiativ som bedrivs av frivilliga och ideella krafter, har Västerviks kommun sedan 2013 dragit in detta stöd till föreningslivet och därmed begränsat vår möjlighet att aktivt arbeta för att berika tillvaron för våra medlemmar.

Då vi företräder de äldre i samhället vill vi nog påstå att de aktiviteter som stimulerar såväl den fysiska hälsan som det mentala välbefinnandet är en god investering inte bara för den enskilde individen utan för hela samhället (d.v.s. även för kommunen !)

Vi vädjar därför till politiker och tjänstemän inom Västerviks kommun att ta till sig den klarsynta inställning som kommit till uttryck i grannkommunens policy-dokument, och tar beslut om att snarast återinföra det medlemsantalsbaserade föreningsstödet !

SPF Västervik
Styrelsen

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER