RSS

Islamiska Staten det Fjärde Riket – Rebecca Hybbinette

IS – den Islamiska Staten är en välorganiserad och rik fundamentalistisk makt som tvingar sig på allt större områden. Den behärskar territorier i storlek med Storbritannien med mångmiljontals människor. Kom den helt plötsligt och varför har den så stora resurser?


ISIS är en förkortning av Islamiska staten i Irak och Syrien.
Numera kallar sig organisationen för IS, Islamiska staten.

Vi tvingas åse hur fanatiska fundamentalister skövlar och mördar sig fram i område efter område. Med enorma resurser och med tusentals människor som ansluter sig. Inte minst kommer högutbildat folk från Europa. Den lockar unga män och kvinnor i döden, med hopp om guds välsignelse. Frågan är varifrån kom IS? Varför har den en så stor framgång? Framväxten av IS väcker frågor, medan svaren är inte lika uppenbara.

Ett khalifat är en islamsk stat. I teorierna framgår tydligt att ett islamskt khalifat, respekterar minoriteter och att dessa skall leva under islams beskydd. Islamisterna gör tvärt om. Det utpräglade våldet i IS avslöjar att det handlar om tillskansad makt med hjälp av att utnyttja en religion, i detta fall islam. De bryr sig inte om att ifall deras framfart skadar islams ställning i världen och framförallt i västvärlden.

Globaliseringsutvecklingen är en utveckling som också brukar kallas för New World Order. Den nya världsordningen är helt enkelt en värld där företagen styr och den parlamentariska demokratin sätts åt sidan bit för bit. I monopolföretagen, som banker och stora världsmonopol, finns ingen insyn. Det finns ingen rösträtt. Det finns ingen demokrati eller genomlysning. Där fabricerar man digitala pengar som sätter världen i kris och miljontals människor förlorar allt vad de äger. Där skapar man pengar som gynnar antidemokratin. Det skapas politiska vakuum och i sådana gynnas olika former av fundamentalistiska organisationer. Det finns inget internationellt motstånd mot denna utveckling att tala om. Det finns heller inget motstånd i ett land som vårt att tala om. Alla partier från höger till vänster, har anpassat sig att följa denna superkapitalistiska antidemokratiska nya världsordning.

IS-strykorna har gjort sig fruktade genom brutala massavrättningar.

IS är ett uttryck av samma ordning. De som låter sig luras tror att IS representerar en vedergällning för orättvisa. Många tror att IS är detsamma som en representation för islam. IS är en av de minst 2000 tolkningar av islam och den är gynnad av storkapitalet. IS går egentligen samma intressen som alla andra antidemokratiska storkapitalister gör. IS är ett maktuttryck som passar väl in i den nya världsordningen, som är mot alla former av demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet. IS är inte detsamma som religionen islam, utan utnyttjar den för sina maktintressen och rasistiska, antidemokratiska och inhumana världssyn. Alla muslimer är inte välkomna i den Islamiska staten.

Fundamentalismen frodas i den nya världsordningen. Den växer även bland dem som kallar sig för kristna. Inom svenska kyrkan ökar reaktionen och fundamentalism, framförallt i Frimodig kyrka. Där finns samma tendens av fundamentalistiska drag av ett ökat motstånd mot jämställdhet, mot demokratisk ordning, mot insyn och en ökad manipulation med ekonomisk makt och politiskt inflytande.

Den nya världsordningen driver världen bort från demokratin och i de geggiga vatten frodas fundamentalism och olika former av nazism. Samhällets politik medför att man sätter människogrupper mot varandra. På detta sätt kan man krossa fackföreningar och intresseorganisationer. På så sätt styr man arbetsmarknaden med utpressning genom att kunna upprätthålla en arbetslöshetsarmé och därmed hålla låga löner. I denna ordning finns det stora förlorare.

Människor ser ingen framtid. En del far till Syrien, eller andra krigshärdar. Andra stannar hemma och tänder eld på bilar. En föredömlig imam i Rinkeby, kritiserade föräldrarna för att inte ha koll på sina barn, samtidigt som han kritiserade samhället för att låta ungdomar gå hemma, utan jobb eller skola. Jo, i detta ljus kan vi se en sådan företeelse som IS växa fram. Fascismen har många ansikten och IS är bara ett i raden.

(fotnot: rubriken Fjärde Riket, syftar på Hitlers Tredje Riket som varade från Anschluss med Österrike 1938 till kapitulationen 1945). Rebecca arbetar tillsammans med Socialisterna i Stockholm och bedriver bloggen Kamp ger återbäring!

Rebecca Hybbinette,
Stockholm,
augusti 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER