RSS

Därför bör du rösta på Socialisterna – J. Regell, A. Isaksson & J. Hoffsten mfl.

Vi menar att det framför allt finns tre saker som skiljer Socialisterna från alla andra partier och som gör att du borde rösta på Socialisterna den 14 september.

1. INGA FLER NEDSKÄRNINGAR!
Socialisterna är det enda partiet i Västerviks kommun som konsekvent röstat mot alla nedskärningar inom våra välfärdsområden. Vi menar att man måste säga ifrån om man inte gillar nedskärningar!

Budskapet är konkret och tydligt; För allas rätt till arbete och välfärd – inga fler nedskärningar.
Foto: nyttarbetarparti.se

2. MOD ATT UTMANA MAKTEN!
Socialisterna är det enda partiet i Västerviks kommun som öppet vågar säga det alla andra partier vet; att vi måste kräva mer resurser till Västervik om vi skall ha en värdig skola, barn-, äldre- och handikappsomsorg i framtiden. Det handlar om mod att utmana makten som svälter ut landets kommuner!

3. LEVANDE RÖRELSE!
Socialisterna är det enda partiet i Västerviks kommun som är aktivt hela tiden – även mellan valen. Vi menar att människor som vi och du måste gå samman och kämpa på våra arbetsplatser, bostadsområden, skolor, gator och torg – om saker skall ändras till det bättre. Inget har någonsin förändrats av sig själv!

Johannes Regell, Alexandra Isaksson, Jacob Hoffsten,
Sara Rais, Albin Jansson och Jenny Svensson,
Socialisterna – Välfärdspartiet,
Västervik,
augusti 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER