RSS

Recension av Reinfeldtkoden – Axel Gruaveus

Alla goda ting är tre säger det gamla talesättet. Hur det än må vara med det i verkligheten är faktum att nu, sommaren till valet kom Stefan Carlén, Christer Persson och Daniel Suhonen med sin tredje bok på temat “Alliansen”.

De två tidigare titlarna “Åtta år med Reinfeldt”(2006) och “Bokslut Reinfeldt”(2010) var en förtidsgranskning respektive en utvärdering. För den tredje boken har man höjt ribban ett steg. Runt om i landet börjar börjar man nyvaket i arbetarrörelsen att fråga sig “vad hände?” Det uttalade syftet med boken är att granska systematiken i de politiska reformer som gjorts. Det handlar alltså inte om att avslöja dolda agendor, utan helt enkelt att sätta genomförd politik i sammanhang och visa på de faktiska konsekvenser den har medfört. När man också jämför detta med retoriken som lade fram förslagen blir resultatet minst sagt intressant.

För att svara på vad det var som hände väljer man alltså att göra en analys av vad som har hänt i svensk politik, på mer än bara det retoriska planet, istället för att stanna vid/begränsa sig till Moderaternas 8 år vid rodret. Man kan följa tankegods och strategier hos alliansen bakåt i tiden.

Tesen som drivs av de tre författarna kan i korthet sägas vara: “Den Svenska modellen är inte bara hotad, den är redan avskaffad bakvägen”. För att visa det har boken blivit slagkraftigt indelad i kapitel som steg för steg berör de olika delar av svensk politik som skapat de stora diskussionerna. Man börjar med en retorisk analys av de “Nya Moderaterna”, fortsätter med maktbalansen på arbetsmarknaden, socialförsäkringarna, välfärden, finansiering av det offentliga och klyftorna i samhället. Kapitlen kan läsas var för sig för enskilda djupdykningar men tillsammans skapar de en röd tråd mellan de “enskilda fall” som med jämna mellanrum skapat tidningsrubriker.

Boken är lättläst i sitt språk, det märks att man gjort en ansträngning för att skriva något som faktiskt kommer läsas av fler än ledarskribenter och politiskt sakkunniga. Men för den delen har man inte tummat på kvalitén i resonemang eller skärpa i analyser.
Ett exempel på detta är hur man går igenom skapandet av låglönebranscher och urholkande av svenska avtal i bygg och transportbranscherna. Vilket i sin tur varit en av de stora eldarna bakom främlingsfientliga krafters framgångar. Det är ett av exemplen på hur man ger frågor som ofta diskuteras som värdefrågor eller personliga ståndpunkter en grund i den verkliga världen. Därigenom kan man ofta se en skiss på vad som kanske borde göras för att få bukt med många av de problem som politiker idag ofta är rörande överens om att de finns, men hela tiden oförmögna att göra något åt.

Är det för sent att läsa boken nu med ett par veckor till valet? Spelar det någon roll att den har skrivits om Alliansen ändå förlorar?

Svaret på dessa frågor blir ett Nej, och sedan ett Ja.
Oavsett om man är samhällsengagerad eller bara vill fördjupa sin överblick över hur landet har förändrats de sista 10 åren är boken ett bra redskap för att skaffa sig en översikt. Källhänvisningarna och noterna är gedigna och man sparar sina egna slutsatser om vad man tycker färdvägen borde vara till ett eget kapitel.

Axel Gruvaeus,
Linköping,
september 2014

Boken kan beställas på Ordfront

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER