RSS

Miljonrullning om herrarna får bestämma – Ove Gustavsson

Ännu en gång har Hjalmarsson och Kronståhl lyckats med att använda våra skattepengar till att spekulera och skänka bort dem till lyckosökare på jakt i vår kommun. Naturligtvis blir dessa inbjudna av kommunstyrelsen där Hjalmarsson och Kronståhl bestämmer allt.

Detta började redan år 2007 med Holiday Club. Kostnaderna för det äventyret har Hjalmarsson ännu inte redovisat trots flera skrivelser och frågor i Västerviks kommunfullmäktige. För denna äventyrlighet blev 55 fullmäktigeledamöter dömda av länsrätten i Kalmar, endast Johannes Regell var oskyldig. Sedan fortsatte de med att spränga upp en farled in till Västerviks hamn för 47 miljoner kronor och efter det bygga om hamnen för 9 miljoner. Syftet var att möjliggöra gotlandstrafiken. Men nu fanns det tydligen ingen båt, bara en farled och en hamn.
Detta om något är precis som sagan om Kejsarens nya kläder eller rent bokstavligt att kasta pengarna i sjön.

Vad de för övrigt har lyckats med är att lägga ner nästan alla skolor och all barnomsorg på landsbygden. Även Överums högstadium och kanske nästa år Ankarsrums. De enda som gynnas av nedläggningarna av skolor är taxi-rörelsen. Man har skurit ner på verksamhetsbidraget till föreningar. Hela bidraget på 70 000 till pensionärsföreningarna är borta. För kommunen är det helt meningslöst som ”besparingar” men katastrofalt för föreningarna som drabbats.

Arvodeskommittén hade sitt sista sammanträde av sex den 2:e juni. Då lyckades vi i de små partierna i fullmäktige stoppa ännu en miljonrullning. Till löner och arvoden de ledande nedskärningspolitikerna hade min gamle vän Gert Wollinger föreslagit 4 miljoner kronor.

Ove Gustavsson,
Ankarsrum,
September 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER