RSS

Om klyftorna i Sverige – Dan Persson

Klassklyftorna ökar snabbast i Sverige av samtliga 34 anslutna OECD- länder. I december förra året publicerade Veckans Affärer miljardärslista som visade att antalet har gått från 13 miljardärer för 20 år sedan till 136. Dessa har en samlad förmögenhet på 1600 miljarder. I tidningen Arbetet (nr 29) exemplifierar Kent Werne hur mycket dessa pengar skulle kunna omsättas till; 5,3 miljoner Volvo V70 eller betala ut 170 000 kronor till varje svensk, en tiondel av pengarna skulle täcka kostnaden för den svenska skolan.

Werne säger vidare: ”Den mest välbeställda hundradelen av befolkningen har mer än fördubblat sin andel av inkomstkakan sedan tidigt 80-tal – från fyra till nio procent – och samtidigt fått rejäla skattelättnader. Arvsskatten, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten har slopats; marginalskatten, kapitalvinstskatten och bolagsskatten har sänkts i omgångar.”

Ojämlikhet framkallar fascism.

Dan Persson,
Visby,
oktober 2014

Läs gärna hela VA:s lista:
http://www.va.se/nyheter/2013/12/19/hela-listan-sveriges-136-miljardarer/

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER