RSS

Hur bekämpa syndabocksideologier? – D. Persson och L. Lundström

ons, okt 8, 2014

Texter, Världen runt omkring oss

Genforskningen har påvisat att människan har sitt ursprung i Afrika. Det entydiga resultatet är att människosläktet är extremt homogent. Att indela det i ett mindre antal genetiska undergrupper är inte möjligt. 98 procent av våra gener delar vi dessutom med schimpanserna.

Schimpans: 98 % människa eller människa: 98 % schimpans?

Däremot finns det förstås olika lokala sätt att leva som är mer eller mindre genomsyrade av västerländsk konsumtionskultur. Man lever enligt skilda normer på Lidingö och i Gällivare, i överklassynglens champagnesprutande och i arbetarens vardag

Sedan början av 70-talet har Sverige förvandlats från ett land med ökande jämlikhet till ett land där klyftorna vidgas och välfärdssamhället vittrar. Vinsterna ökar på lönernas bekostnad och de investeras inte för att skapa jobb utan sätts in i finanskapitalets internationella pyramidspel. Företagen flyttar till låglöneländer

Detta göder enkla syndabocksideologier som moderniseras genom att ras byts ut mot etniskt och kulturellt arv. Istället för att angripa den vinst- och inte behovsstyrda ekonomi som innebär global orättvisa och ojämlikhet ses människor på flykt från misär och krig som problemet.

Varför inte helt enkelt kapa bankernas och storföretagens supervinster för att bekosta självklar humanitär räddningsverksamhet?

Efter Nürnbergrättegångarna sågs nationalsocialism som en kriminell rörelse och brott mot mänskligheten. FN:s konvention från 1966 uppmanar att:

”olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag”.

Frågan är om inte konventionen även kan riktas mot de globala företag som exploaterar urbefolkningar världen över. Sättet att behandla dessa förutsätter att de inte är som vi och inte har samma rättigheter. Grunden för rasism.

Sverige förband sig 1971 att efterleva FN:s beslut. Det är då viktigt att veta hur polis och politiker motiverar (Jönköping, Visby, Malmö osv.) att man inte följer det? Är det yttrandefriheten man anser sig försvara eller vill man inte tvinga dessa rörelser under jorden därför att de då inte på samma sätt är tillgängliga för dagens breda folkliga protester?

Ungdomars identitetssökande och jakt efter engagemang kan i brist på alternativ landa i dogmatiska positioner inom religion och politik. Alternativet är att forma samhällen som kan utveckla människans solidariska, vårdande och hjälpsamma sidor.

Dan Persson
Lars Lundström,
oktober 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER