RSS

Sagt och osagt om religiösa symboler – J. Regell och A. Isaksson

I Dagens Samhälle (10/10) skriver Magda Rasmusson och Sandra Fogelberg (Grön ungdom) en debattartikel om muslimsk huvudduk (hidjab) i vården. De båda artikelförfattarna menar att muslimska kvinnor hindras att arbeta i vården pga. att hidjab och långärmade tröjor inte tillåts. Detta menar de är ”rasistiskt”. I antirasismens och feminismens namn kräver de såldes att reglerna måste ändras. Detta för att ”bygga ett samhälle för alla”.

Bilden är stulen från ”my stelthy freedom”.

Lika god som ambitionen om ett ”samhälle för alla” är, lika många frågetecken lyfts av artikelförfattarnas resonemang. Är det inte den religiösa föreställningen om att en kvinnas hår är något som måste döljas för män, som faktiskt hindrar de muslimska kvinnorna? Inom vården i Sverige finns det många hårt arbetande kvinnor med muslimsk tro. Om det är vårdens regler eller religiösa vanföreställningar som dessa kvinnor inte låtit sig hindras av borde vara uppenbart.

Det är nog sant att hygien och patientsäkerhet inte är oförenligt med religiös klädsel. Denna teknikalitet är dock inte frågans kärna. Istället handlar det just om huruvida vi skall ha ett samhälle för alla eller inte. En grundförutsättning för att samhället skall kunna vara för alla är att våra offentliga inrättningar, inte minst välfärdssektorer hålls religiöst och politisk neutrala. Religionsfriheten handlar inte bara om att alla har rätt att tro på vad man vill utan lika mycket om att alla har rätt att slippa ta del av andras tro. Tro skall vara en privatsak, inte en samhällsangelägenhet. Detta kallas sekularism och är något vi i arbetarrörelsen kämpat hårt för att uppnå. Det är av samma orsak skolavslutningar inte bör hållas i kyrkan – skolan skall inte vara religiös. Därför har vi idag religionskunskap istället för kristendomskunskap.

Vidare måste man också fråga sig om det verkligen är rasism det handlar om. Om artikelförfattarna skulle få för sig att en skapare förbjuder dem att visa sitt hår för män och därmed skulle ”hindras” från att arbeta i vården – skulle ni vara utsatta för rasism då?

Den konservativa och nationalistiska högerns hets mot muslimer måste givetvis bekämpas. Men undertecknade ställer sig frågande till om medlet att göra detta är att backa från sekularismens och religionsfrihetens principer inför religiösa vidskepelser. Lika stora motståndare som den konservativa högernationalismen är till ett jämlikt samhälle för alla – är den konservativa religiösa högern bland muslimer. Denna islamist-höger vill göra sig till alla muslimers företrädare och genom att backa inför deras idéer går ni dem till mötes. Borde inte vi som verkligen önskar se ett samhälle för alla istället kämpa för detta genom att inte backa för de hinder som konservativa tankesystem reser för medborgare i vårt land – oavsett om de sker genom religion eller nationalism?

Utbildning, arbete och bostads bör betraktas som en mänsklig rättighet i ett samhälle för alla. Lika så rätten till tro och att slippa andras tro. Därför skall också alla som vill bära religiösa symboler ha rätt att gör det – i sitt privatliv. Men när den egna tron sätter käppar i hjulet för den egna försörjningen då förlorar ”samhället för alla” när det anpassar sig efter vidskepelserna!

Johannes Regell, elektriker
och Alexandra Isaksson, sjuksköterska
Västervik,
oktober 2014

Båda undertecknande sitter i Västerviks kommunfullmäktige
för Socialisterna – Välfärdspartiet

Magda Rasmusson och Sandra Fogelbergs artikel:
Gör upp med rasismens inom vården – tillåt hijab

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER