RSS

Johannes Regell – Vad händer i Mellanöstern?

lör, okt 18, 2014

Tal, Texter

Tal hållet av Johannes Regell, ordförande Västerviks Socialistförening vid torgmöte till stöd för kampen i Rojava. Torgmötet arrangerades tillsammans med Västerviks unga kurder och runt 200 personer deltog vid mötet. Även Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställde upp med talare.

Johannes Regell i talarstolen.
Foto: nyttarbetarparti.se

I hela Mellanöstern utspelar sig idag en enorm tragedi. Miljoner människor förtrycks och tusentals slaktas och åter tusentals människor drivs på flykt. Humanitär katastrof avlöser humanitär katastrof. Som vanligt är det fattiga människor, arbetande människor, kvinnor, gamla och barn som får betala det högsta priset. Lidandet är enormt och ansvaret för att det tillåts fortsätta, kommer vila tungt på oss alla – i framtida generationers ögon.

Låt oss titta närmare på vad som idag sker i Mellanöstern, vilka är de förtryckande krafterna? Listan är inte kort, den består av de korrupta och despotiska regimerna i Irak, Iran, Syrien, Egypten, Turkiet och Gulfstaterna med det Saudiska Kungahuset i spetsen. Situationen är dock inte så enkel som korkade liberaler vill få det att framstå, att det bara skulle vara korrupta regimer i Mellanöstern som måste hållas ansvarig för vad som pågår. Till listan måste också de traditionella imperialistmakterna läggas, USA, EU, Ryssland, Storbritannien och givetvis Israel. Alla dessa makter är inblandade i regionen och samarbetar med de olika lokala förtryckarregimerna och är alla ansvariga för det vansinne som tillåts fortgå. Ur det kaos som skapats, genom imperialistmakternas smutsiga spel för sina egna ekonomiska och politiska intressen har vansinnets frustration och det blinda hatet låtits växa, inte sällan med stöd och hjälp från de olika krafterna som verkar i regionen. Detta blinda hat manifesterar sig idag i den religiösa fanatismen och agerar som ännu en mörk kraft på kartan. ISIS eller den Islamiska Staten, IS är den idag mest uppmärksammade men de är långt ifrån ensamma. Också bland de krafter som står mot IS återfinns lika vansinniga islamistiska miliser ofta understödda av Iran och regimen i Bagdad.

Vad vi ser här är vad jag skulle vilja beskriva som den stora mänskliga tragedin i Mellanösterns mörkaste tid. Överallt slåss alla dessa reaktionära och människofientliga krafter mot varandra och överallt växer det mänskliga lidandet och ur det mänskliga lidandet föds ökat hat och allt blindare fanatism.

Det är lätt att drabbas av total uppgivenhet och likgiltighet inför vad som pågår. Men vad vi måste komma ihåg är att det finns gemensamma nämnare. Lika mycket som de olika lokala regimerna hatar varandra, lika mycket som imperialistmakterna står i konflikt med varandra, lika mycket som de religiösa dårarna hatar varandra lika mycket förenas de alla som fiender till folkens verkliga intressen i Mellanöstern.

Som socialister är vi internationalister och som internationalister står vi alltid på alla förtrycktas sida mot förtryckarna, oavsett vilka de är. Vi menar att motsättningar mellan religioner, klaner, folk och nationaliteter är skapade för splittra oss som förtrycks och få oss att bekämpa varandra istället för våra förtryckare. Härskarna i Saudiarabien och Iran använder och underblåser de religiösa motsättningarna och imperialistmakterna USA och Ryssland spelar båda med i konflikterna. I centrum står givetvis kampen om världens sinande oljeresurser på vilka hela den kapitalistiska världsordningen vilar. De som kontrollerar oljan kontrollerar ekonomin och med ekonomin styrs världen.

Men som en kamrat till mig uttryckt det. Ju mörkare natt, desto starkare lyser stjärnorna. Mitt i allt elände, i all sekterism och i allt hat finns också få men viktiga exempel på något annat. Vi socialister står bakom Folkets försvarsstyrkor i Kurdistan. Inte bara för att de slåss mot ISIS, för det gör som sagt en lång rad mörka krafter också. Vi socialister står bakom kurderna pågrund av vad de slåss för. Folket i Rojava var snabba att skapa ett annorlunda samhälle så snart de fick luft att andas efter regimen i Damaskus tillbakadragande. Grunden för ett demokratiskt och sekulärt samhälle har redan byggts av folket själv. Detta förklarar också varför ISIS blodtörstiga horder mött så starkt motstånd från kurderna, tillskillnad från vad de mött i tex. Mosul där den ruttna och sekteriska regimen i Bagdads styrkor flydde hals över huvud. Denna frihet kämpar de nu med stort mod för att försvara. De vet att om ISIS segrar väntar ingen annat än folkmord, förslavande och att pressas tillbaka till medeltiden. Därför är också en så stor del av de kurdiska styrkorna kvinnor, de har mest av alla att förlora om ISIS segrar.

Progressiviteten i det samhälle som skapats i Rojava förklarar också imperialistmakternas hyckleri. Samtidigt som USA, som leder NATO säger sig vilja krossa ISIS vill de inte se Rojava segra. Därför låter de Turkiet som också är ledande i NATO och som har egna imperialistiska ambitioner, inte bara hindra stöd till utan också bomba de som kämpar mot ISIS. Orsaken till detta är enkel, om Rojava tillåts segra kommer det bli ett exempel för alla folk i Mellanöstern. Ett exempel som med all tydlighet förkunnar, det för alla förtryckare livsfarliga budskapet – att en annan värld är möjlig. Av rädsla för verklig demokrati och verkliga framsteg i Mellanöstern vill imperialisterna låta ISIS först krossa Rojava innan något på allvar görs för att stoppa ISIS.

Mellanösterns arbetande och arbetslösa miljoner har inget att vinna i den slakt eller det vansinne som pågår. I varje krig och konflikt står folket i Mellanöstern som stående förlorare. Detta är också de förtryckta folkens gemensamma nämnare, de har alla gemensamma intressen av fred, frigörelse och jämlikhet. Detta kan bara uppnås genom att bortse från alla hinder förtryckarna skapar för att splittra oss och istället skapar enhet över gränser i gemensam kamp mot våra förtryckare, vilka de än är!

Därför säger vi inte bara,
FÖR FRED OCH FRIHET I MELLANÖSTERN
vi ger också vårt stöd till Kobane som är en symbol för hela kampen i Rojava!
Fullt stöd till de kurdiska styrkorna!
Fullt stöd för YPG!
Ner med världens alla förtryckare!

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER