RSS

Analys av lokalvalet i Västervik

Riksdagsvalet 2014 kan inte betraktas som annat än ett högerval. Åtta år har gått under Reinfeldt – åtta år som fortsatt den nedskärnings- och omfördelningspolitik som pågått sedan 1990-talet. Sverige är nu det land inom hela OECD-området med snabbast växande ojämlikhet. Trots denna utveckling valdes en ny riksdag som till 52 procent består av borgerliga partier. Detta kan inte betraktas som annat än ett nederlag för ”oppositionen” i allmänhet och Vänsterpartiet i synnerhet. Åtta år med brutal överklasspolitik borde rimligtvis göra det möjligt för ett ”socialistiskt” parti att åtminstone stärkas symboliskt. Som vi alla vet skedde inte detta. Istället sög Sverigedemokraterna helt upp de ”vänstervindar” som skulle bära Sjöstedt till Rosenbad och därför har vi idag en homohatande nationalist som andra vice talman i Sveriges riksdag.

Om detta skulle mycket kunna skrivas, denna valanalys syftar dock till att kommentera kommunvalet i Västervik. Först en sammanfattning av läget i kommunen.

Socialistiskt bokbord, Loftahammarsutställningen.

Hjalmarsson – en 12årig dynasti
Sedan 2002 har Harald Hjalmarsson styrt vår kommun. Verksamheter har privatiserats och enorma mängder resurser har berövats våra barn, unga och gamla genom nedskärningar av den kommunala välfärden. Arbetslösheten i Västervik ligger över rikssnittet och ungdomsarbetslösheten ligger långt över rikssnittet. Stora summor har kastats ut i diverse ”jobbskapande” projekt, allt från Holiday club (som skulle ”göra Västervik till ett nytt Åre”), till muddring av farled och Gotlandsbåt (som inte ens fanns i användbart skick).

Jenny Svensson, Loftahammarsutställningen.

Socialisterna gör entré 2006
Hjalmarsson har sedan 2002 blivit omvald både valet 2006 och 2010. Socialdemokraterna har hela tiden fått betydligt många fler riksdagsröster från Västervik än kommunröster. 2006 kom Socialisterna in i fullmäktige med ett mandat framburet av nära 650 röster. 2010, som blev det andra högervalet i ordningen från 2006 ökade Socialisterna med nästan 100 röster till 728. Detta val kom även Sverigedemokraterna in i Västerviks kommunfullmäktige precis som i Sveriges riksdag.

Aktivister, Västerviks centrum.

Ansvarsbluffen
2011 visade det sig att Västerviks kommun gick med enorma underskott, över 100 miljoner kronor skulle det visa sig. Hjalmarssons allians brast med detta när Folkpartiet inte längre okritiskt ville acceptera nedskärningar och krävde en kommunal skattehöjning – för att mildra nedskärningarna. Socialdemokraterna gick då under ledning av Tomas Kronståhl in och räddade Hjalmarsson och delade makten för att ”ta ansvar”.

Detta ansvarstagande innebar att över 100 miljoner kronor berövades medborgarnas välfärd. Sedan 2009 har över 400 heltidstjänster försvunnit från kommunen, många av dessa sedan 2012. Detta ensamt ”räddade” dock inte kommunens ekonomi, de båda herrarna hade också tur och fick många miljoner utifrån genom återbetalningar från bland annat AFA-försäkringar.

Efterlysning på anslagstavla, norra kommundelen.

Motstånd utanför och i fullmäktige
Det folkliga missnöjet med nedskärningarna har varit stort; i maj 2013 gick hundratals Västerviksbor i en protestmarsch arrangerad av den partipolitiskt obundna organisationen Västerviksupproret. Frågan alla ställde sig var hur detta missnöje skulle visa sig i valet. Hjalmarsson och Kronståhl gjorde innan valet stora ansträngningar att måla upp en bild av att de fått ordning på kommunens ekonomi och att nedskärningarna var nödvändiga för detta. Utav de övriga partierna, Socialisterna borträknat, får nog Folkpartiet sägas vara de som tydligast kritiserat nedskärningarna och lyft fram sitt ovan nämnda förslag om höjd kommunalskatt.

Axel Gruvaeus, nationell ordförande för Socialisterna talar på Spötorget.

Aktivister på Spötorget.

Socialisterna har konsekvent fortsatt att driva kravet att inte bara stoppa nedskärningarna utan även att satsa mer på välfärden och underbalansera kommunbudgeten för att resa krav på ökade statsbidrag. Valkampanjen har varit omfattande med mycket närvaro både i centralorten och i småorterna på landsbygden.

Plakattillverkning.

Valet 2014
När rösterna var räknade så stod det klart att kommunvalets stora förlorare var Hjalmarssons moderater, som tappat 14 procentenheter. Samtliga övriga partier förutom Kristdemokraterna har ökat sina röstandelar. De partier som ökat mest är Centerpartiet och Sverigedemokraterna varav de sistnämnda skrällde och mer än dubblade sina röster. Centerns ökning får ses mot bakgrund att de historiskt sett är ett starkt parti i kommunen och att de nu fått tillbaka många av de borgerliga röster som de föregående valen legat hos Moderaterna. SD:s framgång blir mer intressant sedd i ljuset av att betydligt fler Västerviksbor röstade på partiet i riksdagsvalet än i kommunen (kommunvalet 8,3 procent, riksdagsvalet 13.6 procent). Sverigedemokraterna har heller varken haft någon uppseendeväckande valkampanj eller speciell lokal fråga de drivit extra hårt. Antagligen har de till stor del SD:s nationella publicitet att tacka för det goda resultatet. God draghjälp har även givits av Jimmie Åkesson som vid två tillfällen under året hållit torgmöten i Västervik.

Bokbord och korvgrillning, Midgård.

Affischering i Johannesdal.

Socialdemokraternas ökning var mycket blygsam, strax under en procent, men tydligt är att partiet klarat sig undan missnöjet mot nedskärningarna trots sin delaktighet i den förda politiken. Kronståhl kan nu inta posten som kommunalråd med stöd från C och MP.

Hugo Blomberg, Loftahammarsutställningen.

Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialisterna ökade alla sina röstandelar och landade alla mellan 4 och 5 procent. Socialisterna har ökat sina röster mest, och är nu också det största av dessa partier sett till antalet röster. Vi går från ett till tre mandat i kommunfullmäktige och vi har ökat i såväl våra svagare som våra starkare distrikt; en tydlig koppling mellan lokalt engagemang och röstandel kan ses.

Aktivister, Edsbruk.

Hårt arbete gav frukt
Socialisternas valkampanj har varit den mest ambitiösa hittills för organisationen. Dörrknackning har bedrivits i bostadsområdet Midgård, vårt starkaste distrikt. Fyra uppsättningar flygblad har delats ut till en majoritet av kommunens hushåll. Stort fokus har även legat på offentliga flygbladsutdelningar med bokbord och fika. Detta har vi gjort i centrala Västervik i princip varje lördag sedan första maj. Vi har även haft denna aktivitet i kommunens mindre orter och centralortens större bostadsområden minst en lördag på varje plats. Under valkampanjens två sista lördagar hölls torgmöte med tal och musik i centralorten. Många kommuninvånare har uttryckt sitt gillande över att vi är ett parti som syns och hörs även mellan valen och inte bara de sista veckorna innan valet som kommunens övriga partier.

Erik Spjut, spötorget.

Vi kan konstatera att flera år av konsekvent försvar av välfärden burit frukt. Att vi tydligt gått framåt i ett val som både lokalt och nationellt främst varit ett framgångsval för SD, är en liten men viktig symbolisk seger.

Nu är målsättningen att använda denna symboliska seger som språngbräda.

Framtiden
Lokalt visar framgången att vi är en kraft att räkna med vilket kommer underlätta i vårt planerade arbete – att gå från att vara en i huvudsak opinionsbildande grupp till att hjälpa människor att organisera sig för att göra konkret skillnad i sina liv och sin vardag, på sina arbetsplatser, i sina bostadsområden och i sin kommun.

Sara Rais, håller bokbord i Gamleby.

För att utveckla organisationen krävs även att vi etablerar oss på fler orter och utvecklar arbetet i de orter vi redan har medlemmar. Västervik går efter detta val att lyfta som ett positivt exempel på hur man kan arbeta och vi hoppas kunna använda detta för att medvetandegöra och engagera människor i andra städer.

Johannes Regell och Jacob Hoffsten,
Västerviks Socialistförening,
oktober 2014

Fler bilder från valkampanjen:
VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER