RSS

Svenskt smygmedlemskap i NATO – Rebecca Hybbinette

Sverige har av hävd varit alliansfritt i fred och neutralt i krig. Det har gagnat oss väl. Det har hållit oss utanför två världskrig, det har hållit vårt samhälle fritt från bomber, det har hållit oss borta från ockupation.

NATOs världskarta 2009.

Efter Kalla Krigets slut bländade dollartecknen i ögonen på de giriga och man ville stänga ner allt vad militär hette samtidigt som man ville snabbt komma in i f.d. fiendeland med sina ekonomiska intressen. Unga hormonstinna s.k. ”förståsigpåare” satt i TV – rutan och framhöll hur de skulle ”lära ryssen” hur ett kapitalistiskt samhälle fungerar, hur man äntligen skulle kunna komma åt ryssen. Om det tidigare inte gick militärt, kan man nu komma in med ett fantastiskt överläge och en påse pengar – trodde man.
Dessa så kallade ”rysslandskännare” visste bevisligen föga, då man aldrig har besvärat sig att ta reda på den ryska historien, kultur och mentalitet. Att köra över ett fyllo som Jeltsin, kan låta sig göras, en tid. Men att tro att det är bara att köra över 1000 år av historia i världens största land är det bara dumskallar som gör. Sådana tycks det gå 13 på dussinet, inte minst i Sverige. Den ignorans och arrogans som vår utrikespolitik har präglats av sedan 1991, har bäddat för skärpta motsättningar.

Liberalerna framhåller att demokratier inte krigar mot varandra. Det kan de påstå, så länge de själva definierar vad som är demokrati.

Från första början efter Sovjetunionens fall sa man att det var nu en demokrati. Det var en demokrati lika lite som det var socialistiskt 1917. Men för historielösa kapitalister har det ingen betydelse, bara det gynnar affärerna.
Med fortsatt utrikespolitisk arrogans har man lyckats skruva Sverige in i ett hörn. Detta var troligtvis strategin, för att kunna hävda ”nödvändigheten” av NATO-medlemskap. Så har man fått Sverige med i NATOkrig i olika former av samarbeten. Ingen har frågat det svenska folket om ifall vi vill vara medlemmar av NATO. Ingen har heller frågat ifall vi vill skicka våra soldater till NATOkrig, långt-bort-i-stan. Det vågar man inte, då en majoritet skulle med all sannolikhet säga nej.

Nu har man skrivit ett avtal, där Sverige är NATO-värdland, dvs. vi skall ställa upp med att vårt land är till förfogande, för övning och för placering av kärnvapen. Sverige valde bort kärnvapen på 50-talet, nu skall de smygas på oss. Under hela Kalla Kriget lyckades vi undvika kärnvapen. Frågan är, varför skall vi ha sådana nu? Är vi inte alla nu snälla kapitalister och det finns inte längre någon Ond makt som amerikanska presidenter kan förfasa sig över? Varför frågar man inte sitt folk om det vill ha kärnvapen på sitt territorium, om det vill ha militärövningar i våra skogar? Det törs man inte, därför skall vi ställas inför faktum.

Detta är en antidemokratisk maktmetod som alliansregeringen har använt sig av när det gäller andra saker, som sänkt skatt för de rika och smitt möjligheter för storföretagen. Nu försöker man tillsammans med nuvarande regering att tvinga på oss ett medlemskap, bakifrån.

Därför är det av vikt att alla som värnar om fred och alliansoberoende och säga ifrån till att Sverige blir ett NATO-värdland. Att Sverige inte smygs in i NATO och att det svenska folket får bestämma sin egen framtid.
SmygNATOfieringen är en del av globaliseringsstrategin. Vi skall alla bli små vasallstater i det transmonopolitiska ”fria marknadsriket”. Det är det nya Romariket som mejslas ut och ersätts av plebejer, importerade från när och fjärran, slavar som skall sättas mot varandra i strider om liv och död.

Ingenting nytt under solen, samma förtryckarsystem med andra former och kulörer. Det bildas en riksomfattande motståndsrörelse mot svensk NATOfiering och smygmedlemskap. Ställ upp bakom den och visa de folkvalda vad folket vill!

Sverige skall inte vara NATO-värdland, alliansfrihet i fred och neutralitet i krig!

Rebecca Hybbinette,
Stockholm,
November 2014

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER