RSS

Trams och allvar i ”tjäderskandalen” – J. Regell, A. Isaksson & S. Rais

I VT den 26/11 ondgör sig två socialdemokrater över en sverigedemokrats korkade skämt om månggifte, en tjädertupp och islam. Socialdemokraterna fick vid fullmäktigemötet tillskott i sin kör med sopraner från övriga partier – även SD själva tog kraftigt avstånd från vad som sagts. Endast vi socialister stod bredvid och kliade oss i huvudet av förundran.

Artikelförfattarna. Frv; Johannes Regell, Alexandra Isaksson och Sara Rais.
Foto: nyttarbetarparti.se

Nog är det av stor vikt att alla krafter som förespråkar ett modernt och demokratiskt samhälle enas mot hetsen som riktas mot invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Få partier i Västervik har ägnat denna kamp lika mycket tid som Socialisterna. Varför väljer vi då att inte stämma in i kören av fördömanden?

Ganska enkelt, vi anser frågan vara för viktig för att behandlas slarvigt. Att skämta om religion är något vi måste tillåta. Vi kan därför inte heller behandla olika religioner med olika måttstockar. Hade tjädern fått vara mormon istället, hade reaktionerna uteblivit. Detta är inget annat än hyckleri. Det kanske är en nyhet för vår tids socialdemokrater, men rätten att kritisera religion är en lika naturlig del av religionsfriheten som rätten till religion. En rättighet arbetarrörelsen har erövrat genom kamp mot kristendomen i Sverige.

Det hör dock inte hit att SD har som huvudgren att hetsa mot invandrare i allmänhet och muslimska sådana i synnerhet. Om vi på allvar vill bekämpa de idéer SD står för måste vi göra det på riktigt när de faktiskt yttras. Det är lögn att påstå att SD-mannen stod i talarstolen och förnedrade någon person eller religion – såvida man inte är okunnig och förnekar att det går finna stöd för månggifte inom islam (och dess syskonreligioner också för den delen). Nu verkar dock okunskap ses som dygd snarare än ett problem av våra båda sossar då de också blandar ihop religion med etnicitet. Att infödda svenskar kan konvertera till islam verkar för dem vara otänkbart.

Att ropa ”kränkning av demokratin” och påkalla ”disciplinära åtgärder” är inte bara att ropa ”vargen kommer” utan också att vandra på mycket tunn is. Vilka skulle dessa åtgärder vara – yttrandeförbud för en folkvald?

Istället borde Västerviks socialdemokrater fundera över vilka konsekvenserna blir av att de står fast vid Hjalmarssons politik och med detta låter krav på ”effektiviseringar” på över 40 miljoner kronor inom skolan, barn-, äldre- och handikappomsorgen ligga kvar fram till 2017. Vi socialister vet vad ”effektiviseringar” innebär för personalen som arbetar inom välfärden. Vi vet också att Socialdemokratin med detta knappast minskat andelen potentiella SD-väljare inom sin egen historiska väljarbas – arbetarklassen i detta land.

Socialisterna – Välfärdspartiets fullmäktigegrupp,
Johannes Regell, Alexandra Isaksson och Sara Rais
Västervik,
november 2014

Mer om ”tjäderskandalen” i media:
DagensNyheter – Rasistskämt chockade kommunfullmäktige
VästerviksTidningen – Socialisterna: moralpanikstorm
Radio P4 Kalmar – ”Larvig” reaktion på rasistiskt skämt enligt ledamot

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER