RSS

Julflygblad från Socialisterna i Västervik

Valet 2014 innebar storstryk för Hjalmarsson och hans moderater. I ett slag förlorade de 3380 röster, motsvarande 14 procent. Detta kan vi inte betrakta som annat än positivt. Tyvärr valde dock många av Hjalmarssons tidigare väljare att istället rösta på hans kumpan Kronståhl och dennes socialdemokrater.


Kronståhl tackar nu för detta genom att låta Hjalmarssons nedskärningar på 40 miljoner kronor fram till 2017 inom skolan, barn- och äldreomsorgen ligga kvar. Vad som skett med detta kan inte betraktas som annat än en rotation inom maktens lilla krets. Politiken är densamma.

Valet 2014 innebar också en betydande framgång för oss socialister. I vår opposition mot nedskärningarna av välfärden har vi nu drygt 1 100 röster bakom oss. Med detta finns vi också för första gången representerade i Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

Med detta flygblad vill vi tacka alla som visat sitt stöd. Vi lovar att fortsätta försvara alla medborgares rätt till arbete och välfärd.


God jul och gott nytt år!

KUNSKAP ÄR MAKT!

Socialisterna kommer framöver satsa hårt på vårt folkbildningsprogram. Utan kunskap om världen kan vi aldrig förändra den. Att delta i våra studiecirklar och föreläsningar är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade. Om du vill veta mer eller kanske rent av vet att du vill delta är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt:
vastervik@nyttarbetarparti.se
0730 974 359

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER