RSS

Vilken riktning ska vi ta? – Rickard Altin

Jag undrar rätt ofta i vilken riktning vår värld och vårt gemensamma samhälle är på väg. Som förälder till två underbara barn kan jag med jämna mellanrum fundera över vilket arv som kommer lämnas kvar, vilket samhälle blir deras att kanske själva sätta barn till världen i?

Foto: Robert Lang

Vi lever i en tid där de rikaste 80 personerna i världen äger mer än den fattigaste halvan av jordens befolkning. För att göra en liknelse hur snabbt denna utveckling skett; 2010 var motsvarande antal rika 388 personer. I Sverige har de 10 rikaste procenten nära 70 procent av förmögenheten.

En till skrämmande fakta är att, för att ta de 2 500 deltagarna till World Economic Forum i schweiziska Davos som ägde rum 21 – 24 januari – där företagsledare och politiker i gemytligt samförstånd samtalat om tillståndet i världen – har det krävts 1 700 flygningar med privatjet, till en kostnad på omkring 50 000 kronor i timmen. I min värld låter detta knappast särskilt ekonomiskt.

Vidare statistisk fakta påvisar att sedan mitten av 1970-talet har lönernas andel av vinsterna sjunkit i Sverige och vinsterna har ökat kraftigt. Med åren har skillnaderna blivit gigantiska. Löneandelen är nu nere på samma nivå som på 1910-talet, alltså tiden före rösträttens införande! Detta har sin grund i en förskjutning i styrkeförhållandena mellan arbete och kapital. Vi har nått en punkt där ojämlikheten har gått så långt att kapitalismen har förlorat all legitimitet och inte kan uppfattas som annat än ett system, vars fortlevnad endast ligger i de redan besuttnas intresse.

Med dessa rikedomar skulle vi lätt kunna skapa en bra värld för våra underbara barn att leva i. En värdig värld där de kan få utvecklas som fria, friska och jämlika människor. Alla förutsättningar finns rakt framför oss i samhället vi lever i. För att ett nytt samhälle skall kunna garantera våra kommande generationer detta måste det byggas på den för arbetarrörelsens klassiska principen: av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov. Detta samhälle kallar vi socialismen!

Rickard Altin,
Sundsvalls Socialistförening,
januari 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER