RSS

Folkpartiet och integration – Dan Persson och Behzad Barkhodaee

Nu börjar allianspartierna tävla med Sverigedemokraterna (SD) om vem som bäst är emot invandrare och blir etta i fientlig flyktingpolitik. Först ut var Kristdemokraterna med några omänskliga förslag, vilket de fick en klapp på axeln av SD (”vad var det vi sa”) och nu tar Folkpartiet (FP) över stafettpinnen. FP ställer upp några krav där splittringen mellan svenskar och invandrare kommer att öka.

För att anhöriginvandring ska komma på tal kräver FP att invandraren har jobb och bostad, vilket ter sig svårt eftersom det inte finns tillräckligt med vare sig jobb eller bostäder till de som är födda här.

De vill stärka arbetslinjen i integrationspolitiken genom ett jobb-incitament, dvs. ge invandrare anledning till att söka jobb, genom att villkora detta i uppehållstillståndet för att det ska kunna bli tal om ett permanent sådant. Tillfälliga tillstånd ska övergå till permanent när personen kan försörja sig.

FP angriper anställningsskyddet som de menar missgynnar de som ”står långt från arbetsmarknaden”. Vidare: ”arbetsrätten måste därför moderniseras”. Det sista ordet ”moderniseras” betyder skrotas och ersättas med rättslöshet i anställningen. Det öppnar för att kunna avskeda och anställa närhelst det passar arbetsgivaren.

Sedan vill FP också införa lägre ingångslöner för enklare jobb genom praktikjobb, subventionerade kan man tänka sig, för invandrare/flyktingar. Sådana jobb har alla redan låga löner som inte går att leva på. När politiker börjar lägga sig i lönefrågor på detta sätt andas det korporativism. Ett system där hela samhället ses som en kropp där fackföreningar och näringsliv inte längre är fristående utan ihopkopplade till en enhet, där klassmotsättningar suddas ut, där alla är en enda stor familj, fattig som rik. Hallelujah!

Förslagets innehåll gör att det skapas ytterligare motsättningarna mellan arbetslösa svenskar och invandrare/flyktingar. Den följer en gammal kapitalistisk strategi, att skapa motsättning mellan arbetarna och göra oss till billig och tyst arbetskraft för att öka företagets vinst. Och sedan undrar politikerna varför SD skördar nya röster.

Hela förslaget är fullständigt snedvridet och onödigt. Sverige är ett mycket rikt land, vi har en av Europas lägsta statskulder på 35,6 procent av BNP. Därtill har den offentliga sektorn ett årligt finansiellt sparande som uppgick till 965 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 27 procent av BNP. (Lars Calmfors DN 2014-06-13) Dessa pengar ligger orörda och skvalpar i statskassan – till ingen nytta.

Fem fackförbund gjorde en gemensam sak och vill satsa 280 miljarder kronor av detta överskott till byggande av bostäder samt infrastruktur, vilket skulle rendera 170 000 nya jobb. Dessa är Målarna, Byggnads, Fastighets, Seko och Elektrikerna. Äntligen ett jättebra initiativ.

Men vad säger finansministern, Magdalena Andersson som påstår att ladan är tom? Ingen expansion är möjlig? Emellertid finns det en lada intill, en orörd sådan som är sprängfull med 965 miljarder kronor!

Jämlika anställningsformer mellan invandrare och svenskar! Nej till kvotering!
Ja till byggande av bostäder och garanterad försörjning för alla!

Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén – (ISASK),
Dan Persson och Behzad Barkhodaee,
februari 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER