RSS

Elektrikerklubb uttalar stöd för sparkad lagerarbetare

Elektrikernas fackklubb på Elajo i Västervik antog den 26 februari ett stöduttalande till stöd för André Börvall och hans arbetskamrater. Börvall har fått sparken från bemanningsföretaget Proffice som hyr ut lagerarbetare till ICAs lager i Helsingborg. Nyttarbetarparti.se ser mycket positivt på solidaritetshandlingar som denna och uppmanar fler fackklubbar att göra gemensam sak. Vi publicerar därför elektrikernas uttalande i sin helhet.

Årsmötesdeltagarna i elektrikernas fackklubb på Elajo i Västervik.

Stöduttalande till sparkad fackordförande!

På ICAs lager i Helsingborg arbetar 600 lagerarbetare, 200 av dessa är inhyrda och anställda av Proffice. På ICAs lager i Helsingborg är de inhyrdas löner lägre, arbetspass är ofta för långa och övertidsersättning betalas inte alltid ut. Arbetsskador i form av förslitningsskador är vanliga, även bland unga lagerarbetare. De inhyrda får de tyngsta arbetsuppgifterna, fast för 20 kronor mindre i timman än en ICAanställd. Tyvärr är denna situation inte alls ovanlig utan själva syftet med bemanningsföretagen – att sätta press på tillkämpade villkor gällande löner, arbetstider och arbetsmiljö.

En sak är dock unik och positiv på ICAs lager – de inhyrda lagerarbetarna har valt att organisera sig och bilda en fackklubb istället för att tyst acceptera sin situation. Detta framsteg – att arbetarna organiserat sig – har dock inte uppskattats av uthyraren Proffice. Proffice har vägrat att förhandla med fackklubben, inte bara när det gäller löner, utan även arbetstider och arbetsmiljö (och rehabilitering av de som skadats!). Som straff och försök att kväsa arbetarna har man valt att avskeda fackklubbens ordförande André Börvall.

Handelsanställdasförbund har ogiltigförklarat avskedandet och kräver Proffice på skadestånd för brott mot Förtroendemannalagen samt Lagen om anställningsskydd.

Vi elektriker på Elajo i Västervik vill med detta uttalande uttrycka vårt fulla stöd till André och hans kamrater på lagret. Ett angrepp mot en facklig ledare är ett angrepp mot hela kollektivet. Vi uppmanar er att försvara era framsteg och inte ge vika. Om Handels misslyckas med att ge er fackordförande jobbet tillbaka måste ni själva lägga tyngd bakom kraven, glöm inte att den verkliga styrkan ligger hos er.

Den samlade arbetarrörelsen måste återigen lyfta kravet på förbud av bemanningsföretag i Sverige!
Ge er inte lagerarbetare i Helsingborg!

Kamratliga hälsningar,
Elektrikerförbundets fackklubb på Elajo i Västervik,
uttalande enhälligt antaget vid årsmötet den 26 februari 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER