RSS

En femtedel av tyskarna längtar efter en revolution från vänster – Kansan Uutiset

lör, feb 28, 2015

Texter, Världen runt omkring oss

En radikal vänsterhållning är överraskande populär i Tyskland visar ny forskning. Var femte tysk anser att endast en vänsterrevolution kunde förbättra levnadsvillkoren i landet på ett varaktigt sätt, framgår det i en nyligen publicerad undersökning gjord vid Freie Universität Berlin.

Kravallpolis och demonstranter, första maj Hamburg.

Den största delen (62 procent av de tillfrågade) i undersökningen ansluter sig till åsikten att Tyskland inte är någon demokrati på riktigt, då landets ekonomi inte behärskas av folkviljan.

Enligt undersökningen är radikala vänsteråsikter mycket vanliga i östra Tyskland, där 28 procent av de avgivna svaren klassades som ”vänsterextrema”. I västra Tyskland var andelen 14 procent. (Undersökningen delar in vänsteråsikter i ’vänster’, ’vänsterradikal’ och ’extremvänster’)

Flertalet av östtyskarna 60 procent anser att socialismen eller kommunismen var en god idé, som dock förverkligades dåligt. Av västtyskarna anser 37 procent detta.

Forskarna blev ytterligt överraskade av att 46 procent av samtliga tyskar anser att statens våldsmonopol borde slopas. De har ingen förklaring till detta. Av de intervjuade godtar 7 procent att politiskt motiverat våld används.

Forskningsstudien är del av projektet ”Iniative Demokratie Stärken” om hur demokratin ska förstärkas, som den tyska staten har igångsatt. Materialet samlades in slumpmässigt och det presenterade resultatet utgörs av 1 400 intervjuade.

Kansan Uutiset,
Helsingfors, onsdag 25 februari 2015.
Översättning från finska Per-Erik Wentus.

Klaus Schroeder, Monika Deutz-Schroeder. Gegen Staat und Kapital – für die Revolution! Linksextremismus in Deutschland – eine empirische Studie. [Mot stat och kapital – för revolutionen. Vänsterextremism i Tyskland – en empirisk studie] Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 2015. -653 sid.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER