RSS

Stoppa tillförseln av ungdomar till islamistisk fascism och nazism – D. Persson och B. Barkhodaee

tor, mar 5, 2015

Texter, Världen runt omkring oss

Uppdrag granskning (UG) visade en förbehållslös och viktig intervju med Adam (ett fejkat namn), en anonym svensk medborgare som blev IS (Islamiska staten)-terrorist. Denna intervju är viktig därför att den blottlägger hur en IS-terrorist utvecklas – hur han tänker och hur han suger in al-Qaida-dogmer från jihadisten Anwar al-Awlaki, som kontaminerat hans hjärna.

Anwar Al-Awlaki.

Al-Awlaki säger i ett klipp: ”Vi möter er med män som älskar döden, såsom ni älskar livet. Det är därför vi är övertygade om att vi inte kommer att förlora den här striden.” Dödsfilosofin understödjs av sagor om att den som dör i strid kommer till paradiset och får tillbringa tiden med 72 stycken jungfrur. Det finns likheter med kristendomen, dock inte så väl uttalat. Joe Hill gycklar med denna inställning: ”du får smör ovanför när du dör”.

I programmet framgår det att Adam blivit skadad i kriget. Därefter åker han hem till Sverige och får vård betald genom skattemedel. Är det inte IS som ska ta ansvar och sköta vården av de egna? Det är inte kommun alternativt landstinget i Sverige som ska stå för vård av en som frivilligt ger sig ut i ett barbariskt terrorkrig utan motsvarighet. Det lär finnas över 300 ungdomar som deltar i IS-krig. Vi måste kräva förbud för svenska medborgare att ge sig ut i krig som legosoldater för reaktionära religiösa organisationer och nationers intressen. Självfallet borde detta snabbutredas och det bör tas beslut i frågan fortast möjligt.

Många är de föräldrar som flytt till Sverige från barbariska muslimska stater. Nu värvar IS deras ungdomar, vilka försvinner in i en värld av fascistisk religiös fanatism. Dessutom är denna värld mycket värre än den föräldrarna flytt från. IS drar sig inte för att anstifta folkmord och gör det helt öppet. Deras militära taktik går ut på att sprida skräck och få kvitto på detta genom att människor underkastar sig för att få behålla livet. IS är dessutom uppbackade av flera reaktionära regimer, inklusive imperialistiska makter t.ex. USA. I de av IS kontrollerade områdena är det också helt okej att ha slavar. Deras öppet barbariska policy är något nytt.

Kriminalvårdens ansvariga säkerhetschef Per Westberg säger att de numera har full kontroll på läget i fängelserna, angående att IS värvat bland fångar, med den danske terroristens historia i färskt minne. ”Vi är bättre än danskarna” heter det. Dagen efter hade Dagens ETC ett reportage där en fånge vittnade om att IS-sympatisörer försökt värva honom. När han talade om att han inte var intresserad kom hoten som ett brev på posten. Dessa terrorister har ingen respekt för det egna livet och således inte några andras heller. Emellertid är rädslan stor för att bli skjuten av en kvinna; då försvinner möjligheten att få en biljett till paradiset. Det som politiskt framkallar sådana rörelser som dessa är västvärldens behandling och understöd till reaktionära regimer i Mellanöstern samt det oreserverade stödet till Israels barbariska regim. USA har dessutom gett stöd till islamistiska grupper i Syrien mot al-Assads regim, en tradition numera, där till och med Bin Laden tidigare fått ekonomiskt stöd i kampen mot forna Sovjetunionens krigsföring i Afghanistan.

Sara Skyttedal, ordförande för kristdemokraternas ungdomsförbunds KDU, har i en artikel i Expressen den 29 jan 2015, sagt: ”Denna rörelse [islamism] är i dag det största enskilda internpolitiska hotet mot vår demokrati. Islamism är en gemensam beteckning för extrema, politiserade former av islam. Gemensamt för dessa är att de anser att staten ska underställas Allah, eller mer specifikt den lag de anser han skapat och som de kallar sharia. En konsekvens av detta är att islamister anser att de västerländska demokratierna saknar legitimitet.”

Hon utnämner islamism till det största hotet mot demokratin. Nazisterna var under valet 2014 inne i vallokaler och hotade och störde. Tolv moskéer har utsatts för mordbränder och antirasister har blivit misshandlade i Kärrtorp. Man har tidigare mördat fackföreningsledaren Björn Söderberg och nu senast knivhöggs MFF:s supporterordförande Showan Shattak efter att ha deltagit på ett möte den 8 mars 2014, osv. Men hallå!

Skyttedal säger ingenting om att de västerländska demokratierna har stor del tillståndet i framför allt Mellanöstern. USA och Storbritannien invaderade t.ex. Irak med en fabricerad anledning till grund. Frågan är om inte Bush (jr), i likhet med IS, tar order av den stora guden.

Hör här:
Att anropa gud har blivit en vana för amerikanska presidenter genom nationens hela historia. Dock har George W. Bush gjort detta till vardagsmat. För en artikel i den israeliska tidningen Ha’aretz pratade reportern om ett möte mellan palestinska ledare och Bush. En av dessa ledare rapporterade vad Bush sagt till honom. ”Gud sade till mig att slå mot al-Qaida. Och jag slog dem. Sedan instruerade han mig att slå Saddam, vilket jag gjorde. Och nu är jag beslutsam om att lösa problemen i Mellanöstern.”

Om man nu inte tror på vad den palestinska ledaren rapporterade, så kanske en mer trovärdig källa är en Bushsupporter och en viktig ledare inom baptistkyrkan, Richard Lamb. Lamb berättade vad Bush sa till honom under valkampanjen. ”Jag tror gud vill att jag blir president. Men om det inte händer är det ok.” Som synes är det inga större skillnader mellan en kristen fundamentalist som en islamisk sådan.

I multikulturens namn ska vi godta alla möjliga kulturer. Det har ibland drivits till absurdum; det har t.ex. förekommit lindring av straff för hustrumisshandel med hänvisning till att det ingår ”deras kultur”. Mannen kom från Polen. Nu senast godtogs att en 14-åring och 21-åring fick uppehållstillstånd och man godkände deras äktenskap – Skatteverket folkbokförde dem som gifta. Skatteverkets motiverade beslutet med att det var ”deras kultur”. Emellertid var och är det enligt svensk lag otillåtet, vilket också uppmärksammades efter att P1:s Ekot avslöjat det hela (äktenskapet upphävdes sedan).

Juridisk pluralism är ett relativt nytt begrepp inom EU, vilket vid första anblicken låter hur oskyldigt som helst. Emellertid betyder det två parallella rättssystem sida vid sida, en shariadomstol samt den vanliga domstolen. Det innebär att muslimska imamer får rätt till en domstol med sharialagen som grund och därmed ges de ett starkt inflytande över samhället. Shariadomstolar finns i Storbritannien, ett 90-tal sådana. De tillåts att fatta beslut i familje- och affärsangelägenheter och i övrigt agerar de rådgivande. Enligt den brittiska organisationen One Law for All, har det i England under ett års tid ingåtts fem äktenskap med flickor i åldern nio till elva år.

I Belgien finns sedan fem år shariadomstol i Antwerpen och där den radikala muslimska gruppen Sharia4Belgium arbetar för en landsomfattande parallellt rättssystem. I Tyskland ville socialdemokraten och justitieminister i förbundslandet Rheinland Pfaltz, införa muslimsk rättsskipning i civilmål men fick skarp kritik från kvinnorättshåll.

I Sverige 2006 krävde Mahmoud Aldebe, ordförande i Sveriges muslimska förbund, i ett brev till riksdagspartierna att särskilda lagar ska få gälla för troende muslimer. Lagarna grundar sig på de islamiska Sharialagarna. Aldebe krävde att: muslimer ska få ledigt två timmar för fredagsbön och två dagars betald ledighet vid firande av muslimska högtider. Att imamer ska få undervisa muslimska barngrupper i kommunala skolor. Att det skall finnas islamiska grundskolor i områden med många muslimer. Att badhus och träningsanläggningar ska en dag i veckan reserveras för enbart kvinnor (vad blir nästa steg i denna könsapartheid. Särskilda tunnelbanevagnar för kvinnor?). Att kommuner ska gå i borgen för räntefria lån till moskébyggen, att imamer ska få laglig rätt att medla i familjeangelägenheter såsom skilsmässor och dylikt, att det skall finnas en imamutbildning vid svenska universitet. Att det skall finnas särskilda muslimska begravningsplatser.

Hela förslaget innebär en återgång till sammansmältning mellan stat och religion.

Muslimska brödraskapet anser att deras representant i Sverige är Sveriges muslimska förbund. Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi har sagt att muslimer bör bygga sina egna samhällen ”annars kommer ni att smälta som salt i vatten”. Med andra ord – att muslimer integreras ska vi glömma. Sådana här högerorganisationer konsulterar svenska regeringar från Alliansen till de nuvarande rödgröna.

I ett sekulärt samhälle skall religionen vara en privatsak, men detta synsätt existerar inte för alla. Kristna, islamiska och judiska församlingar eller vad det må vara, får bidrag i olika former och finansieras med skattepengar. Om religionen och vidskepligheter ska vara en privatsak då skall inte samhället gå in och finansiera den. Privatsaker får man klara själv.

Arbetarrörelsen måste diskutera och arbeta praktiskt i den här frågan. Vi måste ställa upp alternativa möjligheter & identiteter för en sökande ungdom som annars lätt kan falla offer för skumma syften som IS och andra fundamentalister.

Dan Persson
Behzad Barhodaee
Feb -15

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER