RSS

Vi har råd med välfärden! – Mattias Gradin

Socialnämnden i Sundsvall redovisade den 3/3 sin första årsprognos, 100 miljoner back vilket går att läsa i en artikel på st.nu. Det är inte ett resultat som endast är isolerat till vår kommun, över hela landet brottas välfärden med ekonomiska problem. Nedskärningar är något som vi fått acceptera dom senaste 20 åren. Den svenska skolan är i kris, psykvården nedrustas, bostäder saknas för alla utom dom få som har råd att köpa sig förbi bostadsköerna.

Vart har alla pengar tagit vägen? För Sverige är ju inget fattigt land, ändå har vi inte längre den välfärd vi en gång hade. Vissa ser den ökande invandringen som orsaken, andra säger att statsskulden är för hög och inte tillåter en högre välfärd.

I bild till höger:
Mattias Gradin vid första majfirande i Sundsvall.

Vår statsskuld är idag 1 366 miljarder enligt riksgälden, detta är dock bara bruttoskuld och tar inte i beräkning dom offentliga tillgångar som finns. Tar man dom i beräkning, vilket Ekonomistyrningsverket gör i sina årliga rapporter visar det sig att vår statsskuld inte finns. Svenska staten ligger 762 miljarder plus enligt ESV’s senaste rapport.

Vi har alltså råd, med en bra skola, med en fungerande sjukvård, med flyktingmottagande, med byggandet av nya billiga bostäder. Det saknas bara vilja och visioner från den politiska makten att göra något. Istället för att blint lita på att marknaden löser allt, så borde politikerna lyssna på folket. Men för att dom ska lyssna krävs det också att vi gemensamt organiserar oss och kräver att dom gör något.

Mattias Gradin,
Sundsvalls Socialistförening,
april 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER