RSS

Det brinner i bruksorten – Jenny Svensson

”Dom säger att det brinner i betongen, ja alla kan den sången. Men är det nån som gör nåt åt det? För allt jag hör är gråten…. Som ekar där bland husen där barnen lekte för en minut sen. Hör ni mig?”

I bild till vänster: Jenny Svensson, Socialisterna i Överum. Foto: nyttarbetarparti.se

Texten är introt på en låt med Bigry Mac och handlar om känslan av förfallet i förorten. Hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå. Att förorterna har sociala problem och att välfärden krackelerar, klyftorna mellan fattiga och rika växer och människorna blöder är allmänt känt av de flesta. Detta har lett till diverse åtgärdsprogram och insatser vilket är ett välkommet och välbehövligt arbete för att motverka segregation. Mycket mer behövs såklart, främst satsningar i bostadsbyggande och välfärden. Samtidigt ser vi att det pågår en nedmontering av välfärden ute på Sveriges landsbygd.  De senaste åren har vi bland annat kunnat följa hur landstingspolitiker har startat ”projekt avveckling” av vårdcentralen och på fullt allvar tror att människor i Överum med omnejd inte har förmåga att förstå det.

Man har låtit en privat aktör bedriva verksamhet på så dåliga villkor och under ett så begränsat antal timmar i veckan att det i stort sett varit omöjligt att lyckas med uppdraget. Detta har inneburit ett stort tapp på antal listade patienter (från 2500 personer till ca 1000 personer). Idag skickades ett brev ut till alla listade patienter att den berörda läkaren avvecklar sin verksamhet den 25 juni. Gamleby hälsocentral kommer den 3 september att öppna en mottagning i Överum. Märk väl: 3 september! Mottagningen kommer att vara öppen 2 dagar per vecka och alla kommer listas om från Överum till Gamleby. Så alla Överumsbor som har behov av vård, vilket kan misstänkas vara en hel del personer då en stor del av invånarna är 65 år eller äldre, bör passa på att bli sjuka innan 25 juni alternativt efter 3 september.

Det finns nog inte någon som inte förstår att detta är steg 2 i att få alla att lista sig på annan ort för att slutligen stänga ner vårdcentralen. De senaste åren MVC, BVC, tandläkare och högstadium försvunnit eller planerats att flyttas. Detta drabbar invånarna hårt. Invånare som tyvärr redan är relativt utsatta. Arbetslösheten blir allt högre i bruksorterna över hela Sverige och utbildningsnivån är generellt låg, så även i Västerviks kommun. Det är i kommuner där fler har lägre inkomst och lägre utbildning, där industri- och tillverkningsrelaterade yrken är vanliga som man i högre grad röstar på SD. Att tro att det beror på att invånare på landsbygden skulle vara rasistiska i högre grad än i större städer är både naivt och ignorant att. Människor är besvikna och dom känner sig negligerade. Med all rätt. I Almvik, Totebo eller Ukna bedrivs inga åtgärdsprogram, där tar man i stället sin hand från invånarna.

Vi kräver nu att man börjar lyssna på invånarna i hela kommunen och att kommun och landsting börjar ta sitt ansvar. Vi har mycket att lära av de åtgärdsprogram som gett nytt hopp och kraft till många av de utsatta områdena vi finner runt Sveriges större städer. Sveriges småstäder avfolkas i snabbast takt i hela Europa och enligt intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting är det bruksorterna i som har det tuffast ekonomiskt. Bruksorten är småstädernas förorter. Dom säger att det brinner i Överum, i Ankarsrum och i Gunnebo, ja alla kan den sången. Men är det nån som gör nått åt det? För allt jag hör är gråten… Som ekar där bland husen där barnen lekte för en minut sen. Hör ni oss?


Jenny Svensson,
Socialisterna – Välfärdspartiet,
Överum,
juli 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER