RSS

Platta organisationer är överlägsna – Dan Persson

tor, sep 17, 2015

Texter, Världen runt omkring oss

Richard Ebstein, professor i psykologi, och hans kollegor på universitetssjukhuset i Jerusalem upptäckte 2005 en altruistisk gen, DNA på kromosom nr 11, som hjälper receptorerna att överföra dopamin, ett må-bra-hormon. Vi mår bra av att samarbeta och hjälpa varandra.

Lasse Berg sammanfattar i boken Skymningssång över Kalahari 2011: ”tvåbentheten handlade framförallt om samarbete”. Samma sak med de små hörntänderna. De betyder att hannarna inte slogs om honorna, att vi som normala apor inte använde aggression för att lösa konflikter. Vi samarbetade istället. Det har varit vår hemlighet i sex miljoner år. Den slutsats primatforskare drar är att det som i hominidernas, vår natur tidigast skilde oss från de andra primaterna, var vår medfödda ovilja att underordna oss. Vi har av naturen svårt med chefer (min kursiv).

I närheten av Hudiksvall ligger Björn Lundén Information, ett förutom en vd, chefslöst företag med ca 100 anställda, eftersom lagen kräver en sådan för aktiebolag. SvD:s Emmylou Tuvhag berättar: ”beslut fattas demokratiskt på personalmöten och avdelningsmöten. Personalen beslutar gemensamt om var och ens lönenivå och medarbetarna har stora möjligheter att påverka sina egna arbetstider”. Grundaren Björn Lundén menar att ”en organisation som bygger på att de anställda leder sitt eget arbete skapar motiverade medarbetare”.

Vidare säger Lundén: ”de anställda stärks när de själva får en motsvarande kraft som en chef annars använder för att trycka ned dem uppifrån […] Jag anser att alla bestämmelser i ett företag bara har ett enda syfte, nämligen att kränka de anställda”. Han har rätt, våra gener skriker nej, jämlikhet och samarbete mellan människor är ledordet. Bestämmelser och regler kan personalen skapa själva.

William Brochs-Haukedal, professor vid norska handelshögskolan, anser att platta chefslösa organisationer har konkurrensfördelar, presterar bättre och att det visats via forskning ett samband mellan självbestämmande och motivation.

Chefslöshet är lika med mindre byråkrati vilket ger snabbare, men också bättre beslut.
Region Gotland behöver ingen vd eftersom den inte är aktiebolag. Regionen har 6825 (SCB) anställda och är rikligt försedd med underchefer av varierande slag. Avskaffa den onödiga och överbetalda chefsbyråkratin. Låt personalen ta över under demokratiska former! De som vet vad som behöver göras. Samma gäller för regionens företag AB Gotlandshem.

Varför ineffektiv underordning istället för kompetent ansvarstagande?

Dan Persson,
Visby,
september 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER