RSS

Lagar som kommunen måste följa! – M. Gradin & E. Åslund

Sundsvalls kommun har beslutat att spara in 15 miljoner kr på kommunens skolor, vilket innebär anställningsstopp och riskerar att många lärare kommer att saknas nästa termin.

Detta är ännu ett led i de nedskärningar vi varje år ser inom det offentliga i Sverige där välfärd och utbildning aldrig får kosta pengar. Det hänvisas till budget i balans och krona för krona som om det vore några naturlagar, trots att det är ekonomiska ramverk som är politiskt beslutade.

Självklart ska offentlig service vara effektiv, men någonstans måste man inse att utbildning, sjukvård och så vidare inte finns för att gå med vinst utan för att det ska hålla ihop och bygga upp samhället.

Vi har även skollagen som kommunen uppenbarligen inte väljer att ta hänsyn till. Med den i beaktande borde kommunen vägra nedskärningar i skolan då det äventyrar utbildningens kvalitet och försämrar elevers och personalens hälsa. Detta kommer att leda till att kommunen inte tar sitt ansvar som huvudman för utbildningen i kommunen.

Ansvariga politiker måste kräva hjälp av staten för att klara den samhällsservice man ska leverera, men även kräva att statsbidragen ökar om det egna skatteunderlaget inte räcker till.

Det minsta vi kan kräva av politikerna är att de skall följa skollagen och ge kommunens elever en skola värd namnet, men detta klarar man inte av då lagen om budget i balans är viktigare att följa. Trots allt är Sverige ett land som har råd med god utbildning till alla.

Mattias Gradin
och Erik Åslund
Sundsvalls socialistförening,
oktober 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER