RSS

Vår välfärd är under ständig attack – M. Gradin & Erik Åslund

De senaste åtta årens borgerliga styre har påskyndat avvecklingen av det vi en gång kallade vårt gemensamma. Ute i kommunerna ser det inte annorlunda ut; oavsett Socialdemokrater eller Moderater har vi aldrig råd med vård eller skola. Men de som faktiskt säger sig värna välfärden – de som gick till val på att förbjuda privat vinst i det offentliga – vad gör de i praktiken, i kommuner där de faktiskt har inflytande?

I bild till höger: Hans Zetterkvist, Vänsterpartiet Sundsvall. Foto: Sundsvalls tidning.

Men de som faktiskt säger sig värna välfärden – de som gick till val på att förbjuda privat vinst i det offentliga – vad gör de i praktiken, i kommuner där de faktiskt har inflytande? Vänsterpartiet Sundsvall visar i frågan om vikariestoppet vad de verkligen går för. Inte nog med att de inte går ut och kraftigt kritiserar en åtgärd som gör det ännu svårare för lärare och skolor att bedriva en god jämlik skola. Hans Zetterqvist (V) yrkar i barn- och ungdomsnämnden för att införa köp- och vikariestopp i Sundsvalls skolor.

Att ett parti som säger sig stå för välfärd och en skola för alla gör så här, kan inte ses som något annat än ett svek mot väljarna. Dessutom var det faktiskt ett parti som reserverade sig mot detta beslut, som tog fackets sida och sade nej till förslaget. Det var Sverigedemokraterna. Att vänsterpartiet då inte kunde göra detsamma är fullkomligt obegripligt – hur kan man ens föreslå en sådan här åtgärd?

Vi undrar hur Hans Zetterqvist och Vänsterpartiet kan medverka i denna nedskärningspolitik. Hur kan man som socialist rösta för försämringar som drabbar samhällets mest utsatta?

Erik Åslund
och Mattias Gradin
Sundsvalls Socialistförening
Oktober 2015

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER