RSS

Sundsvalls kommun – en cirkus – Rickard Altin

Den cirkus som i folkmun kallas Sundsvalls kommun har slagit rekord i förödande beslut. Den socialdemokratiskt ledda socialnämnden godkände den 16 december 2015 de aviserade nedskärningarna inom äldreomsorgen i Sundsvall.

I bild till vänster: undersköterska Rickard Altin.
Foto: nyttarbetarparti.se

Socialnämnden i Sundsvall gick år 2015 mot ett underskott på 205 miljoner kronor. Under samma år har utgifterna för inhyrda konsulter i kommunen ökat till 159 miljoner kronor. Dessutom ska konsulttjänster för nya områden upphandlas under 2016. Bland annat ska Sundsvalls kommun betala pengar för en ”inköpsexpert”, ”omvärldsbevakning” och ”workshopledare” – något som kommunen bedömer är nödvändigt för Sundsvalls utveckling.

Upphandlingschefen Göran Bodén uttrycker sig på detta vis i Sundsvalls tidning den 11 december 2015: ”ibland behöver vi kompetens som vi inte har och ibland blir någon hos oss sjuk och vi behöver ta in hjälp utifrån”. Det enda jag och herr Bodén är rörande överens om är avsaknaden av kompetens inom Sundsvalls kommun. Däremot kan jag svära i sten att vi inte är på samma våglängd gällande var kompetensen egentligen fattas.
Om man som jag kan tycka att våra gemensamma skattemedel bör läggas på andra, viktigare saker än t.ex. ”omvärldsbevakning”, bör man tydligen inte oroa sig alltför länge. För samma dag i samma tidning förklarar socialnämndens ordförande, Malin Larsson (S): ”jag förutsätter att det är behövda konsulter för våra skattemedel”. Personligen förutsätter jag att folkvalda politiker som säger sig vara arbetarklassens företrädare bör ha mer insikt över sina besluts verkan.

Socialnämnden har nu beslutat att minska schablontiden från 60 minuter/tillfälle till 30 minuter när det gäller social samvaro och aktivitet för vårdtagare. I kombination med att man sänker den så kallade grundbemanningen från 0,64 till 0,58 tjänst per äldre, inför man också fast schema med arbetsplikt varannan helg och beslutar att personalen ska sluta koka potatis åt de äldre. Tiden för mathållning ska minskas med 5–10 minuter per person och dag. Allt detta går stick i stäv med vad ett välfärdssamhälle som tar hand om sina åldrande medborgare egentligen borde göra och stå för.

Enligt Sundsvalls kommun kommer de nya besluten innebära ett förändrat arbetssätt för medarbetarna. Med andra ord försämrade förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Brukarna kommer dock även fortsättningsvis att få samma insatser som tidigare, om än i mindre omfattning. Man erkänner således från kommunens håll att även kvalitén kommer försämras. Det är kontentan av socialnämndens beslut, en kraftig försämring för de som vårdar och för de som är i behov av vård och omsorg.

I ett solidariskt välfärdssamhälle som värnar om alla medborgare kan vården av våra äldre aldrig få vägas på våg, den skall aldrig mätas i kronor och ören. Sveriges tillgångar har aldrig varit så stora som nu, Sverige har aldrig varit rikare. Det är på tiden att vi lägger pengarna på rätt plats och att vi prioriterar vad som är viktigt i ett samhälle.

Rickard Altin
Sundsvalls Socialistförening
januari 2016

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER