RSS

BRA VÅRD KAN BLI BÄTTRE – JACOB HOFFSTEN

Leif Svensson svarar i VT 2016-12-13 på min kritik. Svensson menar att landstinget har en ”välskött ekonomi” men när pengarna är slut måste de skära ner.
Vi hör samma visa från samtliga etablerade partier, pengarna är slut, vi tvingas skära ned. Vi har hört denna visa länge nog och vad har den gett? Utbyggda sjukhus, fler vårdcentraler, tillgängligare vård? Knappast.

Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att medborgarna ska ha en tillgänglig, jämlik och god vård. Denna lag slutar inte gälla när det är ont om pengar i landstingets kassa. Politiker idag väljer ändå att skära ner utan att ifrågasätta det orimliga i att försämra vården i ett samhälle vars totala rikedom ständigt ökar. Man väljer en så kallat välskött ekonomi framför vårdens kvalitet, om så sista sjukhuset ska läggas ned för att hålla budget.

”Vården håller den kvalitet som beslutats” sägs det. Fundera på innebörden i detta, du medborgare som är patient eller landstingsanställd. Vår sjukvård är fantastisk på många vis absolut, men det finns också många fel och brister, förbättringspotentialen är stor.

Att lönerna och arbetsförhållandena inte är goda ifrågasätts av Svensson. Jag rekommenderar att prata med personalen som arbetar på golvet. Att hänvisa till förbättringsarbeten och andra landstings löneläge hjälper inte upp den situation vi har idag, personalbristen talar sitt tydliga språk.

Jacob Hoffsten
Västerviks Socialistförening

http://www.vt.se/asikter/insandare/svepande-om-varden-om4418274.aspx – Länk till Leif Svenssons (V) svar till Hoffstens tidigare text ”Perspektivlöst om vården, från höger till vänster”

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER