RSS

Organisationen

Socialisterna är inte ett parti, Socialisterna är för bildandet av ett nytt socialistiskt arbetarparti. Detta kan inte göras på nationell nivå innan en fast grund lagts runt om i landet på lokal nivå. Så byggdes också den svenska Socialdemokratin under slutet av 1800-talet, genom bildandet av socialdemokratiska föreningar och klubbar. Socialisterna är ett nätverk baserat på lokala socialistiska föreningar. I dagsläget finns endast fyra socialistföreningar anslutna till socialisterna. En i Linköping, en i Sundsvall, en i Västervik och en i Malmö. Två av dessa socialistföreningar är representerade med ett mandat i kommunfullmäktige vardera. Socialisterna har även lokalgrupper i Kalmar, Stockholm och Kinda som står under socialistföreningarna. Varje socialistförening och lokalgrupp organiserar sin egen verksamhet, vårt program, våra stadgar (både programmet och stadgarna är gamla och reviderade, nya versioner utkommer snart) och denna hemsida binder föreningarna samman.

Medlemskap

Socialisterna har två former av medlemskap. Ett stödmedlemskap för personer som antingen inte har möjlighet att aktivt delta i sin lokala förenings aktivitet eller bor på en ort där ingen socialistförening ännu bildats. Socialisterna har även ett fullvärdigt medlemskap. Detta är dock inte kravlöst. Förutom att det krävs en lokal förening ställer vi även krav på engagemang och deltagande i den lokala verksamheten. Detta för att vi anser att ett socialistiskt arbetarparti inte kan byggas på pappersmedlemmar. Det krävs politisk skolning och hårt arbete.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER